KPA e rikonfirmon në detyrë, SPAK-ut i shtohet një prokurore

Foto Ilustruese

Prokurorja Manjola Kajana, kandidate për anëtare e trupës së SPAK, është konfirmuar në detyrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelit.

Mëngjesin e sotëm, Kajana, u paraqit në KPA për t’u njohur me vendimin e Kolegjit Penal të Apelit, i cili shqyrtoi ankesën e Komisionerit Publik ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur i Kualifikimit.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 7 korrik seancën gjyqësore publike për çështjen, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik, kundër vendimit të vitit 2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana.

Kryesuesja e seancës bëri me dije se, më datë 6 korrik, në Kolegj ka mbërritur përgjigjja e bashkisë Fier me informacionin shtesë të kërkuar nga trupi gjykues në funksion të hetimit gjyqësor të çështjes. Pasi palët konfirmuan se ishin njohur me këtë përgjigje, trupi gjykues vendosi ta administrojë në cilësinë e provës dhe ta bëjë pjesë të fashikullit gjyqësor. Trupi gjykues, i konsultuar në vend, vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të shprehin konkluzionet përfundimtare.

Gjatë parashtrimit të konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik u shpreh se aktet e administruara përmbushin nevojat e hetimit dhe bazuar në to, nuk provohet që subjekti i rivlerësimit, Kajana, të ketë qenë në kushtet e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të funksionit të magjistratit dhe po ashtu, denoncimet e ardhura në adresë të saj, nuk kanë gjetur asnjë mbështetje ligjore. Për këto arsye, Komisioneri Publik kërkoi lënien në fuqi të vendimit datë 19.06.2019 dhe konfirmimin në detyrë të subjektin të rivlerësimit.
Subjekti i rivlerësimit, Manjola Kajana deklaroi se gjatë këtij hetimi gjyqësor, nuk u evidentua asnjë indicie, qoftë edhe minimale, për përfshirje të saj në aktivitete të papajtueshme me detyrën e magjistratit dhe rrjedhimisht, kërkoi lënien në fuqi të vendimit  datë 19.06.2019 dhe konfirmimin e saj në detyrë.

LEXO EDHE  "O jetën o kuletën", 20-vjeçari shqiptar grabit adoleshentin italian/ Ja si e zbuloi policia

Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, trupi gjykues u tërhoq për të marrë vendimin përfundimtar për çështjen, të cilin e shpalli sot, ku konfirmoi në detyrë Kajanën, e cila tashmë do të jetë pjesë e trupës hetuese të SPAK, pasi ishte një ndër kandidatet që priste emërimin e saj në SPAK, me të kaluar procesin e Vetingut.