Kalon vetting me vendim të formës së prerë/ Musabelliu drejt SPAK

Prokurorja Doloreza Musabelliu ka kaluar procesin e Vetting me vendim të formës së prerë, duke i hapur rrugën për t’u bërë pjesë e SPAK.

Komisioneri Publik nuk e ka ankimuar vendimin e dhënë në KPK, duke qenë se ndaj saj nuk ka pasur dyshime në asnjë nga shtyllat e rivlerësimit, që janë pasuria, pastërtia e figurës dhe aftësitë profesionale.

Në ditët në vijim pritet që të mblidhet dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ku do të jepet vendimi final për zgjedhjen e Musabelliut në SPAK.

Ajo ishte pjesë e listës fituese me 15 kandidate, por duke qenë se nuk e kishte përfunduar ende procesin e rivlerësimit, kishte mbetur pezull për në SPAK.

LEXO EDHE  Gjendet e vdekur në banesë 67-vjeçarja

Njoftimi i Institucionit të Komisionerit Publik:

Në zbatim të dispozitave të nenit 179/b, pika 5, të Kushtetutës, nenit C, pika 2, nenit F, pika 2, të aneksit të Kushtetutës, nenit 63 të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe nenit 15 të rregullores së Institucionit të Komisionerëve Publikë, pas shqyrtimit të vendimit nr. 217, datë 5.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Doloreza Musabelliu, Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se nuk është ushtruar ankim pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.