Emërimi i anëtarëve të Gjykatës së Lartë/ Ja dy kandidatet që merren në shqyrtim nga KLGJ

Këshilli i Lartë Gjyqësor në mbledhjen e nesërme pritet të shqyrtojë pr/vendimet për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për emërimin si gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë të kandidateve Jetmira Rragami dhe Rezarta Melo Cenaj.

Gjithashtu në rendin e ditës është shqyrtimi i pr/vendimeve për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, për kandidatët: Aurora Alimadhi, Emin Lusha, Marçela Shehu; Vladimir Cjapi, Ardiola Çela.

Po kështu do të shqyrtohet projektvendimi “Për miratimin e programin të vlerësimeve etike dhe profesionale për vitin 2020”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.

LEXO EDHE  Denoncimi/ Abuzimet me fondet e Rindërtimit, 2.5 mld lekë për 1 shkollë dhe për 1 kopësht

Një tjetër pikë, është shqyrtimi i projektvendimeve për mbarimin e statusit të magjistratit, për shkak të dorëheqjes, për disa gjyqtarë, përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës.
Gjithashtu KLGJ do të shqyrtojë pr/vendimin “Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.

Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Ministrinë e Drejtësisë, kohëzgjatjen, kriteret dhe procedurën e komandimit”, përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, është një tjetër pikë në rendin e ditës në mbledhjen e KLGJ-së.