KPA konfirmon në detyrë gjyqtarin e Apelit të Vlorës

Kolegji i Posaçëm të Apelimit konfirmoi sot në detyrë gjyqtarin e Apelit të Vlorës, Sokol Ngresi.

Sokol Ngresi, gjyqtari i Gjykatës së Apelit të Vlorës, njëkohësisht kandidat për një nga vendet vakante në Gjykatën e Lartë, u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më 11 dhjetor 2020.

Komisioneri Publik ankimoi vendimin dhe çështja u shqyrtua nga Kolegji i Posaçëm i Apelit.

Më 16 Nëntori, në KPA, u zhvillua seanca ku u paraqitën konkluzionet përfundimtare nga palët. Komisioneri Publik, Florian Ballhysa deklaroi se subjekti i rivlerësimit nuk kishte arritur të provonte të kundërtën e shkaqeve të ankimit dhe se ka kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm dhe ka mungesë të burimeve të ligjshme për krijimin e pasurisë së tij. Komisioneri kërkoi shkarkimin nga detyra të Ngresit.

LEXO EDHE  Ndërpriten reshjet, ja si paraqitet situata e rrugëve

Nga ana tjetër, subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik dhe deklaroi se nëpërmjet provave dhe argumentave ka arritur të provojë të gjitha pretendimet e tij. Ngresi i kërkoi Kolegjit mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik, duke pretenduar se është depozituar jashtë afateve ligjore dhe kërkoi lënien në fuqi të vendimit të KPK-së.

Këtë të Mërkurë, KPA vendosi në favor të subjektit të rivlerësimit, duke lënë në fuqi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke konfirmuar në detyrë gjyqtarin Sokol Ngresi.