Merret vendimi: Nuk mund të aplikosh në Akademinë e Policisë nëse je mbi 30-vjeç

Pas dy vendimeve të Minsitrisë së Brendshme që përcaktonin ndalimin e konkurimit në Policinë e Shtetit për ata që kanë mbushur 30 vjeç, Komisioneri Kundër Diskriminimit ka marrë vendimin që të pranojë kërkesën e Sindikatës së Policisë të ndryshojë kriterin e moshës.