Çmenduria e Ergys Verdhos/ Për 1 muaj shpërblen me 15 mln USD shtesë firmat e Kardhiq-Delvinë

Nga Boldnews.al

Rruga e re Kardhiq-Delvinë po shndërrohet në një minierë ari për firmat firuese dhe drejtuesit e Autoritetit Shtetëror të Rrugëve. Brenda muajit, drejtori i shumë përfolur i ARRSH, Ergys Verdho, i ka shpërblyer këto firma me plot 15 milionë USD. Në fakt, nuk janë kontrata të reja! Kjo shumë, që do të mjaftonte për një segment tjetër të ri, nuk është kontrata fillestare.

Por, shtesat e kontratës që kanë përfituar firmat. BoldNews ka siguruar dokumentet e disa tenderëve të rinj, të firmosur nga vetë Verdho. Të gjithë brenda muajit prill, me një shpejtësi të madhe. Dhe, ajo që na ngel ne dhe lexuesve taksapagues është vetëm që të bëjmë një numërim të parave publike të derdhura lumë për këtë segment.

Në fillim shpenzoi 332.526.014 lekë shtesë për lotin 4. Më pas 465.122.013 lekë për lotin 5 dhe në fund 467,074,582 lekë për lotin 6. Në total të tria lotet me shtesa kontrate në plot 1.264.722.609 lekë. Mund të na falni për ndonjë gabim në mbledhjen e këtyre shifrave të mëdha! Tani, të vijojmë me veprime të thjeshta. Shuma fundore është e gjitha pa TVSH! Se, nëse do të shtojmë edhe TVSH që është 20 %, do të shkojë në mbi 1.5 miliardë! Ose më thjeshtë në rreth 15 milionë USD. Të gjitha shtesat e kontratave janë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit.

Sipas dokumenteve, në lotin 6 është bërë një shtesë punimesh. Ky lot kishte një vlerë fillestar 2,854,371,726 lekë. Si justifikim për shtesën është “nevoja për punë shtesë është shkaktuar si i punimeve shtesë, të paparashikuar që nuk varen nga autoriteti kontraktor si punime gjeologjike dhe problematikat teknike që kanë dalë gjatë kohës së zbatimit. Për pasojë, në këtë lot është shtuar kontrata në plot 20%. Përfituesi është kompania “AGBES CONSTRUKSION” që do të fusë në arkat e saj edhe plot 467,074,582 lekë. Kjo kontratë është firmosur në datën 13 prill 2021.

Ndërkohë, në lotin 5 sërish e njëja procedurë. Ky lot ka kushtuar 2.142.538.888 lekë si kontratë fillestare. Të njëjta punime shtesë; gjeologjike! As presje nuk i kanë ndryshuar këtë dokument, duke e marrë copy-paste. Përfituesi i kësaj kontrate është kompania “ALB – STAR” që do të shtojë në arkat e saj 332.517.287 lekë. Kjo kontratë është hartuar në datën 19.04.2021.

Loti 4 ka pasur një vlerë fillestare 2,831,547,931 lekë. Sërish me dokumente copy paste është justifikuar dhënia e shtesës së kontratës. Përfirues në këtë rast është “COBIAL & GJOKA KONSTRUKSION” që morën një shtesë kontrate në plot 465.122.013 lekë. Kjo kontratë është firmosur në darën 6 prill.

Pra, në të tria rastet, justifikimi ishte se nevojiten punë gjeologjike. Po mirë more zotërinj; kur i hartuar dokumentet fillestare nuk i kishit llogaritur mirë këto punime?! Dhe, nëse kjo harresa juaj shkakton një shtesë në plot 15 milionë euro, kush e mban këtë përgjegjësi? Të kujt janë këto para që hidhen lumë për atë rrugë? Natyrisht, çdo zyrtar që ka firmosur duhet të mbajë përgjegjësi dhe jo të firmosë me “kokën në thes” për qëllime personale apo zgjedhore.

Shikojeni pak me kujdes këtë dokument. Shtesa e kontratës për këtë lot është për shtresë zhavorri. Po mirë, si ka mundësi që në projektin e parë është harruar edhe shtresa e zhavorrit?!

Pra, me 15 milionë USD do të bëhen disa shtresa zhavorri dhe disa punime gjeologjike. Bravo Ergys Verdho!