BSH ndryshon rregullat, por a po falimenton ndonjë bankë e nivelit të dytë?!

Banka e Shqipërisë harton rregullat e reja për ndërhyrje të jashtëzakonshme për shpëtimin e depozitave në rastet e falimentimit të bankanve të nivelit të dytë. Për të shmangur krizat si ajo e skenareve greke në 2008, BSH përmes projekligjit të ri, kërkon të krijojë një fond shpëtimi.

Banka e Shqipërisë forcon pozitat e saj mbi bankat e nivelit të dytë. Ajo përmes një projekligji të depozituar në Kuvendin e Shqipërsië, qartëson rregullat e reja  të ndërhyrjes në situata famlimentimi të mundshëm të tyre. Krizat financiare si ajo e vitit 2008 që përfshiu kryesisht bankat greke, synohet të shmangen përmes projektligjit “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”. Ky ligj i jep mundësi BSH të marrë në kontroll situatën dhe të shpëtojë dëpozitat e qytetarëve në rastet kur rrezikohet stabiliteti financiar i ndonjë prej bankave të nivelit të dytë. Peshën kryesore për përballuar situatën ligji ia ngarkon së pari aksionerëve të bankës dhe pas tyre kreditorët.

Projektligji parashikon krijimin e një fondi me kontribute kryesisht të vetë bankave i cili synohet të konsolidohet në disa vjet dhe në rast të një rreziku në përputhje me kushtet e përcaktuara në projektligj të përdoret për të “shpëtuar” një apo disa banka. Ky fond do të administrohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, ndërsa instrumentet e përcaktuara në ligj i japin mundësi autoritetit të ruaj në mënyrë të pandërprerë  pranimin e depozitave dhe kryerjen e transaksioneve të pagesave, duke shitur pjesët rentabël të bankës kur është e nevojshme për të mbuluar humbjet. Por nga ana tjetër bankat vetë janë të detyruar të hartojnë plane shpëtimi periodikë dhe për këtë njoftojnë BSH.

LEXO EDHE  Komisionet online, PD kundër: Tendencë për grusht shteti brenda parlamentit, deputetët të vaksinohen dhe gjendja t’i kthehet normalitetit

Në rastet kur mjetet financiare të bankës së nivelit të dytë vlerësohen prej autorititetit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme si të pamjaftueshme, atëherë mund të kërkohet një hua nga buxheti i shtetit, dhe masa e kësaj huaje do të garantojë qëndrueshmërinë e sistemit financiar.

Ky projekligj është hartuar me asistencë me ekspertë të Bankës Botërore, të FMN-së dhe është diskutuar edhe me sektorin bankar në Shqipëri. Ndërkohë ende nuk ka të dhëna nëse ndonjë bankë e nivelit të dytë rrezikon falimentin, pavarësisht se në korridoret e BSH përflitet për dy banka në prag kolapsi.PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here