Rihapet edhe njëherë koncesioni/ Qeveria “fsheh” taksën e rrugës së Kombit. Kostoja e mirëmbajtjes, nga 43-48 mln euro

Ministria e Transporteve ka rihapur edhe njëherë shpalljen për dhënien me koncesion për 30 vite për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit. Sipas dokumenteve në Agjencinë e Prokurimit Publik, qeveria synon të japë një koncesion për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Autostradës Milot – Morinë. Megjithatë, sipas dokumenteve që disponon Boldnews, në këto dokumente nuk është vendosur ende tarifa sa duhet të paguajnë mjetet që do të kalojnë në këtë autostradë.

Kjo autostradë përbën pjesë të rrjetit kombëtar të rrugëve dhe përbën projektin më të madh inxhinierik të ndërtuar në historinë e Shqipërisë. Duke lidhur Milotin, afërsisht 60 km në verilindje të Portit të Durrësit në Adriatik, me Morinën në kufirin me Kosovën, rruga përbën seksionin qendror të Autostradës më të gjerë Shqipëri – Kosovë, duke lidhur Durrësin me Prishtinën.

Sipas qeverisë, objektivi kryesor i këtij projekti Koncesion/PPP i punimeve dhe shërbimeve është përmirësimi i Autostradës dhe shfrytëzimi dhe mirëmbajtja efikase e saj. Koncesionari i ardhshëm do të përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë Autostradën sipas një pakete të paracaktuar të standardeve të performancës për një periudhë 30 vjeçare të koncesionit. Koncesionari i ardhshëm do të grumbullojë dhe mbajë të ardhurat nga taksat e rrugës dhe si shkëmbim do të ketë përgjegjësinë për të zbatuar dhe financuar masat e përmirësimit të autostradës, të ndërtojë një Urë të re mbi Drin në Kukës, dhe të zbatojë punimet më urgjente gjeo-teknike të stabilizimit.

LEXO EDHE  Vetingu/ Rasti “Spartak Çoçoli” ngre dyshime për cilësinë e raporteve të DSIK

Në dokument thuhet se në momentin e dorëzimit të ofertës, ofertuesve të mundshëm do tu kërkohet të dorëzojnë një sigurim oferte në shumën prej 250.000 euro. Afati i dorëzimit të kërkesës për kualifikim është data 9 maj 2016, në orën 15:00.

Mësohet se autostrada përmban 57 ura dhe 5 mbikalime. Nga 57 urat, 37 janë me dy vija kalimi për secilën anë, 16 janë me një kalim të vetëm, dhe pjesa tjetër janë duke u ndërtuar nga qeveria. Mësohet se objektivat kryesorë të koncesionit janë përmirësimi i autostradës, në veçanti punimet për stabilizimin e pjerrësive, dhe operimi dhe mirëmbajtja efikase e saj.

Mësohet se Ministria e Transporteve dhe këshilltarët e saj kanë përfunduar disa analiza. Është bërë analiza e trafikut dhe studimi i leverdishmërisë të taksave rrugore, që përfshijnë numërimin e automjeteve, intervista me përdoruesit e rrugës, anketat e gatishmërisë për të paguar, intervista me kompanitë e transportit dhe parashikime të trafikut dhe të të ardhurave. U bë një studim gjeo-teknik. Ka edhe një projekt konceptual të urës së re të Drinit. “Vlerësimet aktuale paraprake të vlerës së përgjithshme të investimit të ri kapital, duke përjashtuar mirëmbajtjen e madhe dhe shpenzimet kapitale të zëvendësimit, janë nga 43 deri në 48 milion euro” thotë ministria e Transporteve.

RFQ_Milot-Morine_

(B0ldnews)PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here