Dekriminalizimi/Zbardhet formulari për gjyqtarët: Keni qenë në psikiatri?

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i kërkon të gjithë gjyqtarët të depozitojnë personalisht pranë këtij institucioni, formularin e vetëdeklarimit të shoqëruar me një kopje të një dokumenti identifikues.

Ndër pyetjet që kanë të bëjnë me pastërtinë e figurës së gjyqtarëve, siç janë rastet nëse janë dënuar ndonjëherë, është edhe pyetja nëse janë shtruar më parë në ndonjë spital psikiatrik.

Në kuadër të zbatimit të ligjit për dekriminalizimin, dorëzimi i formularëve ka nisur që prej datës 29 mars dhe brenda datës 4 maj, të gjithë gjyqtarët si dhe zyrtarët e tjerë të lartë duhet të dorëzojnë formularin pranë institucioneve përkatëse.

“Në zbatim vendimit të Kuvendit të Shqipërisë, për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, njoftojmë të gjithë gjyqtarët e gjykatave të rretheve gjyqsore, gjykatave të shkallave të para administrative, gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda, gjykatave të apeleve, gjykatës administrative e apelit, gjykatës së apelit për krimet e rënda, që duke filluar nga data 29.3.2016 dhe në përputhje me afatet ligjore të procesit të vetëdeklarimit, të depozitojnë personalisht pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, formularin e vetëdeklarimit të shoqëruar me një kopje të një dokumenti identifikues”, thuhet në njoftimin e publikuar nga KLD. Ndërkohë në faqen zyrtare të KLD-së është publikuar edhe formulari i vetëdeklarimit.

LEXO EDHE  Nxënës e prindër në kaos, Rilindja e mish-mashit në arsim

 

formulari

formular-vetedeklarimi

 PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here