Hetimi për 25 prillin/ PS: PD refuzon të japë informacion për Strukturën e Mbrojtjes së Votës

Partia Socialiste ka dorëzuar sot një Komisionin Hetimor të ngritur për zgjedhjet e 25 prillit, një relacion ku pohon se PD ka refuzuar që të japë informacion për Strukturën e Mbrojtjes së Votës.

Kjo strukturë u ngrit nga Partia Demokratike, me pretendimin për të mbrojtur votat e qytetarëve që votuan në këto zgjedhje. Ndërkohë, PS-ja akuzon PD-në për mungesë bashkëpunimi.

Komisioni Hetimor do t’i kërkojë sërish informacion opozitës për Strukturat e Mbrojtjes së Votës, duke e paralajmëruar për detyrimin e saj ligjor të dhënies së informacionit.

“Nga ana e P.D.SH-së është kthyer përgjigje me shkresën Nr. 134/1 Prot, datë 09.11.2021 dhe është përdorur si referencë ligjore neni 13 i ligjit Nr.8891/2002 “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioneve Hetimore të Kuvendit” (ligji Nr.8891/2002). Dispozita ligjore në fjalë disiplinon marrjen e vendimeve nga Komisioni dhe parashikon pranimin e kerkesave per hetime dhe prova pa votim.

P.D.SH ka refuzuar të japë informacion sipas kërkesës së Komisionit Hetimor pasi ajo vetë ka vlerësuar se, sipas vendimit nr.79/2021 të Kuvendit, kërkesa del jashtë objektit të punës së Komisionit dhe se ky i fundit është ngritur që të hetojë veprimtarinë e organeve të administratës publike dhe të pushteti vendor…”, thuhet në relacionin e socialistëve.

Sipas tyre, refuzimi për të dhënë informacion nga P.D.SH për arsye se sipas saj kërkesa e Komisionit Hetimor është jashtë objektit të punës, është i paligjshëm.

“Të drejtën për të vlerësuar nëse një kërkesë është apo jo brenda objektit të Komisionit Hetimor, ligji nuk ia ka dhënë as vetë Komisionit, prandaj edhe nenin 13, pika 4 i ligjit Nr.8891/2002 ka percaktuar se kërkesa për hetime apo prova pranohet pa votim.

LEXO EDHE  Vd*kja e 4 turistëve rusë në Qerret/ Mirëmbajtësi i pishinës rrëfen detaje nga dita e ngjarjes

Kërkesa i është drejtuar P.D.SH sipas propozimit të antëtarëvë të Komisionit dhe secili prej tyre kërkon që të mbledhë sa më shumë të dhëna që janë brenda qëllimit dhe frymës së vendimit nr.79/2021 të Kuvendit për “… mbrojtjen e integritetit te procesit zgjedhor, përfshirë garantimin e lirisë së votës, rritjen e besimit të publikut…” , që i shërbejmë apo ndihmojnë zhvillimin e hetimeve sipas ligjit të posacem dhe se ai vetë personalisht i cmon se i shërbejnë veprimtarisë së Komisionit në të cilin ai është anëtarë.

Secili prej anëtarëve të Komisionit, pavarësisht përkatësive politike, ka qasjen e tij ndaj metodave të hetimit, ka metodën e tij të analizimit të të dhenave, dhe në cdo rast sipas nenit 21 të ligjit Nr.8891/2002 ka të drejtën që të pregatisë mendimin ndryshe. Në këtë kuadër refuzimi i P.D.SH për dhënien e informacioni për arsyet e sipërcituara, në mënyrë të kundraligjshme krijon premisa edhe për mohimin e mendimit të pakicës sipas ligjit.
Vlerësimi nëse veprimtaria e Komisionit Hetimor është apo jo brenda objektit të përcaktuar me vendimin Nr.79/2021 i përket vetëm Kuvendit të RSH me miratimin e raportit përfundimtar, sipas nenit 22 të ligjit nr.8891/2002”, thuhet në relacion.