Përfundimi i mandatit të Gani Dizdarit/ Rishpallen aplikimet për gjyqtar në Kushtetuese

Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi rishpall thirrjen për plotësimin e vendit vakant për një mandat të plotë 9-vjeçar, të krijuar nga përfundimi i mandatit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, Gani Dizdari.

Afati i pranimit të kërkesave të kandidatëve është 30 ditë nga data e publikimit të njoftimit.

Pas përfundimit të këtij afati, Gjykata e Lartë i përcjell Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët për vlerësimin e kushteve dhe kritereve të emërimit të tyre në Gjykatën Kushtetuese.

LEXO EDHE  Vendimi i Kushtetueses për zgjedhjet lokale, Vasili: U kthye në zbardhëse e kërkesës së qeverisë

Kandidatët që konkurrojnë për mandatin e gjyqtarit kushtetues të zgjedhur nga Gjykata e Lartë duhet të paraqesin dokumentacionin e nevojshëm që vërteton plotësimin e kushteve dhe kritereve që parashikon legjislacioni përkatës.

Thirrja për aplikim për këtë vakancë është bërë edhe më herët, por siç shpjegon Gjykata e Lartë, ka pasur numër të pamjaftueshëm kandidatësh.