Pr/buxheti 2022, deficiti 101 mld lekë/ Sa do rriten pagat dhe sa fonde shkojnë për rindërtimin

Qeveria ka dërguar në Kuvend projekt-buxhetin e vitit të ardhshëm, duke parashikuar të shpenzojë rreth 637 miliard lekë kundrejt 536 miliard lekë të ardhura.

Qeveria planifikon të ketë një deficit buxhetor prej rreth 101 miliard lekësh, të cilat do t’i mbulojë duke marrë borxh brenda dhe jashtë vendit.

Lidhur me rritjen e pagave, Qeveria planifikon një rritje mesatare prej 6 % për mësuesit dhe personelin shëndetësor.

“Shpenzimet e personelit për vitin 2022, reflektojnë koston aktuale të Administratës Publike, si dhe politikën e re të rritjes së pagave kryesisht për sektorët e shëndetësisë, arsimit dhe mbrojtjes. Fondi vjetor për rritjen e pagave është planifikuar në shumën 2.4 miliardë lekë dhe parashikon rritjen e pagës për funksion me 6% për punonjësit shëndetësor dhe ata arsimorë. Shpenzimet totale për pagat në Administratën Publike janë planifikuar në masën 90.6 miliardë lekë ose 4.9% e PBB-së”, thuhet në draftin e depozituar.

Ndërkohë, pr/buxheti parashikon investime publike vlerën 119.1 miliardë lekë. Në këtë shumë përfshihen edhe fondi i rindërtimit që është parashikuar deri në 20 miliardë lekë si dhe transfertën kapitale për fondin e shpronësimeve me 1,8 miliardë lekë.

Të ardhurat në formë granti që janë të destinuara për përballimin e dëmeve nga tërmeti do t’i shtohen vlerës së parashikuar nga buxheti i shtetit për shpenzimet e fondit të rindërtimit.

LEXO EDHE  Tushe çon në Kushtetuese vendimin e Qeverisë për shkarkimin e tij si kryebashkiak

“Fondi i rindërtimit për përballimin e pasojave të tërmetit të vitit 2019, prej 20 000 milionë lekësh, përdoret për të përballuar kostot për projektet e miratuara dhe të pafinancuara të viteve të mëparshme dhe pjesa e mbetur për projekte të reja.

Ky fond shton kufijtë e shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion në nivel programi dhe kufijtë e transfertës së pakushtëzuar, të miratuar në tabelat 1 dhe 3, të përmendura në nenet 11 e 15, të këtij ligji.

Çdo e ardhur në formë granti, me destinacion përballimin e pasojave të tërmetit, rrit në të njëjtën masë të ardhurat dhe shpenzimet e fondit të rindërtimit, duke shtuar kufijtë e përcaktuar në nenet 1, 2, 3 e 11, si dhe kufijtë e miratuar në tabelat 1, 3 dhe 4, të përmendura në nenet 11 e 15, të këtij ligji. Neni 8 Përdorimi dhe investimi i fondit rezervë të sigurimeve”, parashikon drafti.

Projektbuxheti 2022

Të ardhura – 536 miliard lekë

Shpenzime – 637 miliard lekë

Deficiti buxhetor – 101 miliard lekë