Skandal/ Tenderi 25 mln USD, Benet Beci i KESH kërkon agronom për rikonstruksionin e rrugës së Komanit  

Nga Boldnews.al

Një tender i shpallur pak javë më parë nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) për rikonstruksionin e rrugës në hidrocentralin e Komanit, po karakterizohet jo vetëm nga shifra gjigande e fondit limit, rreth 25 milionë dollarë, por edhe nga numri i lartë i kritereve abuzive, të cilat orientojnë procedurën drejt një fituesi të paracaktuar.

Në 8 Shkurt 2021, KESH-i shpalli procedurës për “rikonstruksionin e rrugës Qafë Qelë (Vau i Dejës)-Koman”, me fond limit 2.5 miliardë lekë të reja pa TVSH. Tenderi pritet të mbyllet në fillim të Prillit 2021

Korporata, e drejtuar nga Benet Beci, kërkon që operatorët e suksesshëm duhet të kenë më së paku 500 të punësuar gjatë 6 muajve të fundit, një kërkesë tejet e ekzagjeruar, sipas konstatimeve të Komisionit të Prokurimit Publik, i cili e ka marrë në shqyrtim paraprakisht procedurën.

Po ashtu, një kërkesë e ekzagjeruar është edhe fakti që kërkohet nga operatorët ekonomikë që të kenë të punësuar të paktën 30 inxhinjerë, ndërkohë që për punë të tilla nevojitet një numër shumë herë më i vogël.

Por, ajo që konsiderohet tërësisht absurde në tenderin 25 milionë dollarësh të Korporatës Elektro-Energjitike Shqiptare është fakti që kompanitë konkurente duhet të kenë të punësuar edhe një agronom.

Sipas dokumentave të tenderit, të konsultuar nga “Boldnews.al”, KESH-i kërkon që “operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të punësuar, të cilët të figurojnë në listë-pagesat e shoqërisë të paktën për periudhën Korrik – Dhjetor 2020…të paktën një agronom”.

Komisioni i Prokurimit Publik, i investuar në bazë të ankimit të një prej operatorëve të interesuar për tenderin 25 milionë dollarësh, vlerëson se “kjo kërkesë nuk është e argumentuar nga ana e autoritetit kontraktor si edhe nuk shfaqet e nevojshme për realizimin e punimeve, mbështetur në preventivin e zbatimit të punimeve”.

Ndërkohë, procedura e prokurimit publik ka edhe një sërë problematikash të tjera, të konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.

Një ndër to lidhet me një licensë specifike për punimet të natyrës mjedisore.

Korporata Elektro-Energjitike Shqiptare kërkon që operatorët duhet të jenë të pajisur me licensë të tipit NP-12/G, për punime të inxhinjerisë së mjedisit.

Kompania që është ankuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik pretendon se kjo kërkesë tejkalon detyrimet ligjore për llojin e tenderit.

Po ashtu, lidhur me këtë kriter, kompania ankimuese ngre dyshime se ajo është vendosur për të orientuar tenderin gjigand drejt fituesit të paracaktuar.

Në dijeninë tonë deri pak muaj më parë asnjë kompani vendase nuk e plotësonte kategorinë NP-12/G dhe kjo do të bëjë që të mos kemi konkurrencë ose ketë ta plotësojë vetëm 1 (një) kompani që mundet të ketë nxjerrë ketë kategori enkas për ketë tender dhe procedura përsëri do të jetë pa konkurrencë”, shkruhet në ankimin e pranuar nga Komisioni i Prokurimit Publik.

“Boldnews.al” kreu një verifikim mbi kompanitë e licensuara dhe konstatoi se një licensë të përafërt e kishte një kompani që ka fituar tendera të ndryshëm në institucionet energjitike që gjenden në qarkun Shkodër, qytet ku me shumë mundësi pritet të kandidojë Benet Beci për deputet në radhët e Partisë Socialiste.

Megjithëse situata me kompaninë shkodrane mund të jetë koincidencë, “akuza” e kompanisë ankimuese është gjendur e pranueshme nga Komisioni i Prokurimit Publik, i cili ka kërkuar nga KESH-i që të modifikojë kriteret e tenderit.