Librat falas, ja kategoritë e nxënësve që përfitojnë kompensimin 100 %

Qeveria miratoi sot vendimin mbi kategoritë e nxënësve të arsimit parauniversitar, që përfitojnë kompensim në masën 100% të çmimit të teksteve shkollore.

Ndër kategoritë që e përfitojnë janë nxënësit që i përkasin kategorisë së pakicave kombëtare dhe fëmijët e asaj familje, që janë i treti e lartë në radhën e shkollimit.

Po ashtu përfitojnë kompensim 100% ata nxënës që kanë përfituar statusin e jetimit; vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie nga zyrat e punësimit; janë me aftësi të kufizuara, sipas ligjit nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”; vijnë nga familje që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuara, të lindur ose të bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për punë, sipas ligjit nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”; vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension invaliditeti shteti; vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura, etj.

LEXO EDHE  Kapet me 88 doza k*kainë, arrestohet i riu në Fier