Paralajmërimi i Tatimeve: Bizneset, edhe dy ditë kohë të aplikoni për ndihmën financiare, pastaj gjobat

Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve, Delina Ibrahimaj, në një postim në facebook ka bërë të ditur se “mbeten edhe dy ditë deri me datë 5 qershor, për aplikimet e fundit të punëdhënësve, për punonjës të tjerë që nuk e kanë marrë ende atë që u takon. Në të kundërt punëdhënësit do të sanksionohen dhe punonjësit do ta marrin direkt në llogari!”

Tatimet njoftojnë se Që prej datës 1 Prill deri në 2 Qershor, kanë përfituar nga ndihma financiare, Paketa 1 & 2:

✅ 73,830 Biznese

✅ 187,437 Punonjës

Këshilli i Ministrave miratoi pak ditë më parë disa ndryshime në vendimin për paketën e dytë financiare, ku dy ishin rishikimet më thelbësore:

-së pari, u zgjerua afati i përfituesve, pasi tashmë e marrin ndihmën të gjithë të larguarit nga puna nga biznesi i madh midis datës 1 mars dhe 17 maj (më parë ishte nga 12 marsi në 10 prill).

Së dyti, nëse punëdhënësi nuk aplikon për punonjësin, individi përfiton automatikisht. Ndërkohë punëdhënësi merr dhe një gjobë prej 50 mijë lekësh.

Nga këto ndryshime janë shtuar në skemë edhe 32 mijë përfitues të tjerë, duke e çuar numrin e tyre në 210 mijë.

Ndërkohë shumë biznese ankohen se ata nuk po arrijnë të aplikojnë pasi sistemi nuk ua mundëson një gjë të tillë.

Subjektet që përfitojnë

Sipas vendimit, subjekti mund të përfitojë sipas kritereve dhe masave të caktuara, në baze të kodit ë apo deklarimit vjetor.

Masat që përfitojnë janë:

Masa 1 – Subvencionim për punonjësit e larguar + aktualë në bizneset me të ardhura 14+ milionë lekë të mbyllur nga urdhrat e MSHMS-së

Masa 2 – Mbështetje për të larguarit nga puna në periudhën 1 Mars – 17 Maj (për të gjitha subjektet e hapura apo të mbyllura nga urdhrat e MSHMS-së).

Masa 3 – Subvencionim për të gjithë punonjësit e bizneseve me të ardhura nën 14 milionë lekë (përjashtuar 8,000 persona në profesionet e lira, tregtia, farmacitë, përfituesit e pagës së luftës së Paketës 1, etj.)

LEXO EDHE  E zë poshtë masivi i gurëve, humb jetën bariu

Masa 4 – Subvencionimi i pagës së luftës për punonjësit e strukturave akomoduese në sektorin e turizmit.

Pas datës 5 Qershor do të gjobiten subjektet që nuk kanë aplikuar – Ankesat do të pranohen brenda 30 ditëve nga vendosja e gjobës

Administrata Tatimore i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk kanë plotësuar ende Kërkesën për përfitim të ndihmës financiare, për punonjësit e tyre, përfitues sipas kritereve të VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar, se afati i aplikimit online, pa penalitet, përfundon në datën 5 Qershor 2020.

Në rast të moskryerjes së aplikimit, pas datës 5 qershor 2020, çdo subjekt që nuk ka plotësuar Kërkesën, për punonjësit e punësuar apo ish të punësuar, që plotësojnë kriteret për përfitim të ndihmës financiare, ndihmë e Qeverisë Shqiptare, do të dënohet me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë, në zbatim të Aktit Normativ nr.3 datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”, i ndryshuar. /Monitor/

Të gjithe tatimpaguesit të cilët i kanë trajtuar me pagë të plotë të punësuarit apo ish-të punësuarit e tyre, nuk do jenë subjekt i këtij penaliteti. Tatimpaguesi duhet që të plotësojë formularin e ankesës, bashkëlidhur këtij njoftimi, brenda datë 05 Qershor 2020, dhe ta ngarkojë atë në menunë ‘’Çështjet e Mia’’, në llogarinë në e-filing.

Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e komunikimit të penalitetit të vendosur, çdo subjekt i gjobitur do të ketë mundësi t’i paraqesë Administratës Tatimore, nëpërmjet llogarisë së deklarimit elektronik e-filing, shkaqet dhe/ose arsyet e mosaplikimit, shoqëruar me dokumentacion mbështetës që i argumenton ato.

Individëve përfitues sipas kritereve të VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar, për të cilët punëdhënësi nuk do të kryejë aplikimin brenda datës 5 Qershor 2020, do t’iu jepet mundësia të plotësojnë të dhënat e tyre të llogarive bankare dhe do të vijohet menjëherë me kalimin në mënyrë automatike të masës së përfitimit.