Avokati i njohur: Aktet normative të Ramës dhe rilindjes janë të gjitha antiligjore

Avokati i njohur Altin Goxhaj i ka cilësuar të gjitha aktet normative të qeverisë Rama të paligjshme dhe antikushtetuese.

Me anë të një ppostimi në Facebook, Goxhaj ka dhënë të gjitha argumentet ligjore të cilat rrëzojnë aktet normative të rilindjes, duke filluar që nga kufizimii lirisë dhe deri tek vendimi për mosdhënien e qerave.

Sipas Goxhajt aket normative do të ishin të rregullta në rast se do të ishte shpallur gjendja e jashtëzakonshme si dhe nëse do të ishin ndjekur të gjitha rrugët ligjore, por për Edi Ramën dhe rilindjen ligji dhe kushtetuta nuk ekzistojnë.

Ja postimi i Goxhajt:

🔵 AKTI NORMATIV JO VETËM QË ËSHTË I PAVLEFSHËM POR NUK ËSHTË MBI KODET, LIGJET ORGANIKE APO ME SHUMICË TË CILËSUAR DHE NUK MUND TË KUFIZOJË ASPAK LIRITË DHE TË DREJTAT KUSHTETUESE.

🔵 LIRITË DHE TË DREJTAT KUSHTETUESE KUFIZOHEN VETËM ME SHPALLJEN E GJENDJES

JASHTËZAKONSHME, LUFTËS, FATKEQËSISË NATYRORE APO AKSIDENTIT TEKNOLOGJIK.

Nga Studio Ligjore Aga & Goxhaj Laë Firm (Avokati Erald Aga dhe Avokati Altin Goxhaj)

Gjykata Kushtetuese përme vendimit përfundimtar Nr. 24 dt 10.11.2006 ka trajtuar nocionin dhe kriteret e nxjerres së “Aktit-Normativ”:

Sipas Gjykatës Kushtetuesë që të nxirret një akt normativ që të sjellë pasoja ligjore duhet që të plotësohen patjetër 2 parakushte: NEVOJA dhe EMERGJENCA.

Në lidhje me “aktet normative” të miratuara nga Kryeministri duke marrë të mirëqenë ekzistencën e elementit EMERGJENCË (edhe pse kjo pjesë merr diskutim), lind pyetja a kishte NEVOJË Kryeministri për të nxjerrë këtë akt-normativ? Pra, a kishte boshllëk ligjor që në kushtet e emergjencës Kryeministri të miratonte akte-normative me fuqinë e ligjit?

Përgjigjja është e qartë kristal: JO NUK KISHTE ASPAK NEVOJË.

Pse? Sepse e gjithë situata që “mori përsipër” Kryeministri të rregullojë me aktin normativ nr 3 dt 15.03.2020 është e rregulluar rregulluar minimalisht nga:

Ligji nr 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”;

Ligji nr 10107 dt 30.003.2009 “Për kujdesin shëndetësor në RSH”;

Ligji nr 45/2019 “Për mbrojtjen civile”.

Po si duhet të vepronte Kryeministri? Ashtu sic ne si Studio Ligjore Aga & Goxhaj kemi publikuar dhe thënë e stërthënë shumë herë: Kryeministri duhet të mblidhte Këshillin e Ministrave, e të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme ose të fatkeqësisë natyrore sepse gjendjen e “luftës” e shpall Presidenti RSH dhe qartë nuk jemi në “luftë” me askënd. Pas shpalljes gjendjes së fatkeqësisë natyrore nga ana e KM duhet të parashikonte në VKM përkatëse liritë dhe të drejtat që kufizoheshin sipas gjendjes diktuar referuar kufizimeve të parashikuar në 3 ligjet më sipër. Ja kaq e thjeshtë.

LEXO EDHE  VIDEO/ Deklarata tronditëse e mjekut francez: Ja pse e hoqën hidroklorikinën nga trajtimi i Covid-19

Cfarë i kushtonte Kryministrit të vepronte si më sipër? ASGJË. Thjesht ligji, kushtetuta janë armiku i tij. Kërkon të marrë të gjithë pushtetet në duar përmes “akteve-normative” që sipas Gjykatës Kushtetuese janë të PAVLEFSHME sepse nuk plotësojnë kriterin NEVOJË të shpjeguar më sipër.

Ndërkohë, duke parë përmbajtjen e aktit-normativ nr 3 dt 15.03.2020 vihet re që ka kufizuar shumë të drejtat dhe liri kushtetuese ende pa u shpallur më përpara me VKM gjendja e fatkeqësisë natyrore e cila u shpall me VKM nr 243 dt 24.03.2020. Nga ana tjetër Gjykata Kushtetuese është shprehur vazhdimisht duke thënë se ligjet e zakonshme nuk mund trajtojnë cështje që janë parashikuar nga kodet dhe ligjet organike.

Pra, akti-normativ i cili në rastin konkret barazohet me ligjin kurrësesi nuk mund të kufizojë liri dhe të drejta kushtetuese apo të sanksionojë, rregullojë norma të cilat janë rregulluar me ligj të posacëm, në Kode dhe që kërkojnë shumicë të cilësuar. Rrjedhimisht, akt-normativ i miratuar nga Kryeministri duke qënë se nuk plotëson kushtin NEVOJË dhe duke qënë se ka marrë përsipër të rregullojë marrëdhënie ligjore që janë rregulluar më përpara me ligj, në këto kushte ky akt-normativ sipas Gjykatës Kushtetuesë është i pavlefshëm, nul, nuk passjellë asnjë pasojë ligjore sepse nuk respekton hierarikinë e normave (neni 116 Kushtetutës) dhe shumicën e cilësuar (neni 81/2 Kushtetutës)

Më poshtë citojmë Gjykatën Kushtetuese:

“…Gjykata Kushtetuese çmon se nevoja dhe urgjenca janë elementë me rëndësi të veçantë në përmbajtjen e nenit 101 të Kushtetutës…Nevoja dhe urgjenca duhen kuptuar si parakushte të domosdoshme, mosqenia e të cilave do të kishte si pasojë pavlefshmërinë e aktit normativ me fuqinë e ligjit…”

“…Elementi urgjencë nuk mund të ekzistojë në vetvete pa nevojën, sepse urgjenca tregon vetëm një situatë që nuk mund të presë, ndërsa nevoja tregon substancën e saj, përcakton situatën që kërkon zgjidhje, tregon marrëdhënien shoqërore që kërkon rregullim ligjor…”

“…Gjykata Kushtetuese është shprehur në mënyrë të vazhdueshme se ligjet e zakonshme nuk mund të trajtojnë çështje që janë parashikuar të trajtohen nga kodet apo ligjet organike…”

Studio Ligjore

Aga & Goxhaj Laë Firm

Avokati Erald Aga +355 67 634 0 634

Avokati Altin Goxhaj + 355 67 200 45 45