PPP, pikë e dobët për ekonominë e Shqipërisë

Profili i kreditit i Shqipërisë, që është një emetues i vlerësuar me B1, ndikohet nga forca e ulët ekonomike me një vnivel të ulët diversikimi krahasuar me fqinjët dhe një seri sfidash strukturore. Janë këto vlerësimet që ka bërë agjencia e riskut të kreditit Moody’s cituar nga SEE News në lidhje me Shqipërinë.

Referuar raportit forca e institucioneve të Shqipërisë e vlerësuar si “e moderuar” vjen shoqëruar me theksin tek hapat që duhet të hedhë qeveria në ndjekje të procesit të pranimit në BE duke adesuar në mënyrë të vazhdueshme dobësitë e hasura në sundimin e ligjit dhe kontrollin e korrupsionit. Janë këto disa nga konstatimet e Moody’s në raportin periodik për emetuesit ku përfshihet edhe Shqipëria.

Për Shqipërinë sfidat përfshijnë edhe forcën e dobët fiskale duke marrë parasysh borxhin e lartë publik, edhe pse në trend rënës si dhe dobësitë që vijnë nga sektori energjetik dhe një grup Partneritetet Publike Private.

LEXO EDHE  Në Vlorë apo Durrës? Ja zona ku do të kandidojë Edi Rama

Profili i kreditit të vendit pengohet gjithashtu nga ndjeshmëria ndaj rrezikut të ngjarjeve, i nxitur nga rreziku i sektorit bankar për shkak të shkallës së lartë të euroizimit dhe sektorit të dobët, megjithë përmirësimin e cilësisë së aktiveve.

“Rishikimi nuk përfshiu komitetin e vlerësimit dhe ky publikim nuk do të anonçojë ndonjë vlerësim renditjeje dhe nuk është një tregues i faktit nëse do të ketë një vlerësim të riskut në të ardhmen e afërt” thuhet në dokumentin e Moody’s.

Prblematikat e ngritura nga Moody’s duket se nuk kanë ndonjë alarm të ri për qeverinë apo vendin në tërësi. Problematikat e partneriteteve, dobësive në sektorin e energjisë janë ngritur më herët edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar apo Banka Botërore. /Monitor/PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here