Publikimi i listës së pagave, marrëveshje për mbrojtjen kibernetike

Kompania e sigurisë kibernetike “Jones Group International” do të ofrojë ekspertizën e saj në Shqipëri, për të gjitha sistemet elektronike, për të mbrojtur databazat me te dhënat e qytetarëve.

Këshilli i Ministrave ka miratuar memorandumin e mirëkuptimit mes këtë kompani, me qëllim forcimin e sigurisë kibernetike të infrastrukturës kritike për Shqipërinë.

Ky memorandum bashkëpunimi vjen pas skandalit të pagave, ku listat me emrat e tatimpaguesve shqiptarë u publikuan në rrjetet sociale.

Kjo marrëveshje u paralajmërua pak ditë më parë nga kryeministri Edi Rama në konferencën për shtyp menjëherë pas publikimit të skandalit. Rama tha se kjo kompani konsiderohet një prej forcave më të mëdha të ekselencës së mbrojtjes kibernetike.

VENDIMI

LEXO EDHE  I dënuar me 25 vite, Genc Tafili bllokon ekstradimin drejt Shqipërisë/ Kërkon azil në Gjermani

MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE GRUPIT JONES INTERNATIONAL, PËR FORCIMIN E SIGURISË KIBERNETIKE TË INFRASTRUKTURËS KRITIKE PËR SHQIPËRINË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.2/2017, “Për sigurinë kibernetike”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Grupit Jones International, për forcimin e sigurisë kibernetike të infrastrukturës kritike për Shqipërinë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ARBEN AHMETAJ