Qeveria po ushtron presion mbi inflacionin duke rritur shpenzimet kapitale

Vetëm gjatë muajit shtator Ministria e Financave autorizoi rreth 100 milionë euro shpenzime në zërin e investimeve.

Në muajit në vijim kjo shumë do te jete shumë më e lartë duke marrë në konsideratë se qeveria deri në fund të 9-mujorit ka të pashpenzuara 42 % të fondeve të programuara për investime këtë vit.

Gjatë rishikimit të buxhetit në mes të vitit, qeveria e çoi programin e investimeve të këtij viti në 123 miliardë lekë, (1 miliardë euro), duke thyer rekordet historike. Deri në fund të muajit gusht investimet patën një ecuri mjaft të dobët në raport me planin edhe pse qeveria rishikoi buxhetin për rritjen e këtij zëri në thyerje të rregullit fiskal të përcaktuar në ligjin organik.

Por gjatë muajit shtator situata me disbursimin e fondeve të investimeve është përshpejtuar, duke autorizuar vetëm në një muaj mbi 12 miliardë lekë ose 20 për qind të totalit të fondeve për investimeve të shpenzuara në 9 mujor. Dibursimet janë rritur nga fondet për rindërtimin, të cilat zënë 28 % të investimeve kapitale deri në fund të shtatorit.

Në tre muajt e mbetur janë në dispozicion në këtë zë edhe 52 miliardë lekë ose 422 milionë euro. Nëse qeveria ndjek praktikën e viteve të shkuara ose ruan ritmet e alokimeve të muajit shtator, flukset do të ushtrojnë presione të mëtejshme në rritjen e çmimeve. Qeveria nëpërmjet shpenzimeve publike është një nga operatorët më të mëdhenj në treg. Përqendrimi i shpenzimeve në fund të vitit nxit ofertën monetare, qarkullimin e parasë e për rrjedhojë edhe rritjen e çmimeve. Kjo praktike problematike e viteve të kaluara u tentua të shmanget me ligjin organik të buxhetit, por siç shihet situata mbetet problematike.

LEXO EDHE  Cikloni nga Adriatiku, priten rrebeshe dhe stuhi

Vitin e kaluar deficiti buxhetor faktik ishte rreth 110 miliardë lekë, teksa 34% e tij, ose më shumë se 37 miliardë lekë, janë ezauruar në dhjetor. Ky veprim i qeverisë vitin e kaluar u bë shkak për rritjen e lartë të depozitave të bizneseve në lekë sipas Bankës së Shqipërisë.

Ekonomia e vendit muajt e fundit është përfshirë në një valë të rritjes së çmimeve që po buron nga rritjet e lëndëve të para në tregjet e importit. Rritja e çmimeve është shndërruar në një spirale, e cila po përfshin edhe prodhimet e vendase të industrisë ushqimore.

Banka e Shqipërisë, e cila është përgjegjëse për mbajtjen nën kontroll të inflacionit, ka referuar se rritja e çmimeve do të jetë kalimtare, por Qeveria do të luajë një rol kryesor nëpërmjet injektimeve në ekonomi në periudhën e mbetur.

Rritja e flukseve monetare në ekonomi e kombinuar më kërkesë në rritje për festat e fund vitit do jenë faktorë shtesë për presione inflacioniste nga tregu i brendshëm./Revista Monitor/

https://www.monitor.al/qeveria-po-ushtron-presion-mbi-inflacionin-duke-rritur-shpenzimet-kapitale-ne-fund-te-vitit/