Përballet me vetting, gjyqtares Besjana Garxenaj iu pakësua pasuria pasi nisi punën

Gjyqtarja Besjana Garxenaj do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj nga viti 2015 deri në fund të vitit 2018.

Gjyqtarja e Gjykatës së Beratit, Besjana Garxenaj do të përballet të hënën më 20 prill në seancë dëgjimore me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjyqësore që po kryen procesin e saj të vetingut përbëhet nga Firdes Shuli, Pamela Qirko dhe Brunilda Bekteshi.

Besjana Garxenaj ka përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2016 dhe pas një periudhe stazhi në Gjykatën e Tiranës, u emërua si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Durrës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Besjana Garxenaj nga viti 2015 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF]

 

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2015, gjyqtarja Besjana Garxenaj deklaronte pasuri me vlerë 2.9 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria kap vlerën e 2 milionë lekëve.

Subjekti zotëron një automjet me vlerë 1 milion lekë, kursime në cash prej 986 mijë lekësh si dhe likujditete bankare prej 45 mijë lekësh.

Të ardhurat për periudhën deklaruese janë 2 milionë lekë dhe burojnë në 100% të tyre nga paga si gjyqtare e Znj. Garxenaj.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 4 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Deklarata e pasurisë Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018  /BIRN/