Takimi online nga Gjykata e Kasacionit të Italisë/ Sadushi: Të respektohen të drejtat e njeriut

Sokol Sadushi, zv. Kryetari i Gjykatës së Lartë, tha se trajtimi në përputhje me legjislacionin në fuqi, ndryshimet e mundshme në kodet përkatëse, si dhe respektimi i të drejtave të njeriut gjatë shqyrtimit të të gjitha natyrave të çështjeve, janë mbi të gjitha çështje kryesore që lidhen direkt më zbatimin e së drejtës dhe ndjeshmërinë që përcjell i gjithë ky proces në publik.

Këto komente Sadushi i bëri gjatë një takimi online të organizuar nga Gjykata e Kasacionit të Republikës së Italisë, në lidhje me shyrtimin e çështjeve gjyqësore në bazë dokumentacioni, në Dhomë Këshillimi.

Në takim u theksua se thellimi në këto çështje, i të gjithë aktorëve të gjykimit përbën një moment me rëndësi në mënyrën se si do të veprijmë në të ardhmen për zbatimin e praktikave më të mira që lejojnë përdorimin sa më optimal të burimeve procedurale dhe garancive që sjellin ato në respektim të të drejtave të palëve në proces.

Takimi kishte si qëllim të stimulojë një reflektim mbi rregullat e reja të prezantuara në kuadrin e situatës pandemike dhe efektivitetin e Dhomës së Këshillimit në lidhje me gjykimin administrativ, civil dhe penal në Gjykatat e Larta të të dyja vendeve.

Në këtë takim merrnin pjesë Kryetari i Gjykatës së Kasacionit të Republikës së Italisë Pietro Curzio, Prokurori i Përgjithshëm pranë Gjykatës së Kasacionit, Giovanni Salvi, si edhe anëtarët e Gjykatës së Lartë të Shqipërisë, magjistratë, avokatë, lektorë të së drejtës në Itali, etj.

Kryetari Gjykatës së Kasacionit të Republikës së Italisë, Pietro Curzio, u shpreh se Shqipëria dhe Italia janë vende fqinje me tradita shumë të mira bashkëpunimi në sektorin e drejtësisë në përgjithësi e në fushën e së drejtës penale në veçanti.