Shitje aksionesh dhe detyrime të shumta financiare/ Si ka ndryshuar pasuria e Anila Denajt

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj deklaron pasuri familjare me vlerë 53.9 milionë lekë në fund të vitit 2018, duke shënuar rënie për shkak të shitjes së aksioneve të biznesit.

Anila Denaj u zgjodh Ministre e Financave dhe Ekonomisë në dhjetor 2018, pas një vale ndryshimesh që përfshiu kabinetin e kryeministrit Edi Rama si pasojë e protestave studentore që u zhvilluan në të njëjtin muaj. Denaj zëvendësoi në këtë post Arben Ahmetajn, i cili drejtonte Ministrinë e Financave prej shkurtit 2016.

Anila Denaj është diplomuar për Menaxhim Financiar dhe Bankar në vitin 1995 në Universitetin e Tiranës dhe ka punuar për më shumë se një dekadë në pozicione të ndryshme drejtuese në bankat e grupit ProCredit në Salvador, Bolivi, Ekuador, Rumani dhe Mozambik.

Karrierën në administratën publike Znj. Denaj e ka nisur në vitin 2013 në detyrën e drejtorit të Përgjithshëm në Ministrinë e Financave, me fokus në mbikëqyrjen e operacioneve në Departamentin e Financave, Legjislacionit dhe Menaxhimit të Pronës Shtetërore si dhe në menaxhimin e teknologjisë së informacionit. Në të njëjtën periudhë 3-vjeçare, Denaj ka qenë gjithashtu anëtare e bordit të AKEP. Përpara emërimit në postin e ministres së Financave, Znj. Denaj ka qenë drejtore e Përgjithshme e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. [Lexo CV e plotë]

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasuritë e anëtarëve të Këshillit të Ministrave.

Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj nga viti 2013 deri në fund të vitit 2018.

Në vitin 2013, Znj. Denaj deklaronte pasuri familjare me vlerë 64.2 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria familjare kap vlerën e 53.9 milionë lekëve.

LEXO EDHE  Koronavirusi në vendin tonë/ 8 të vdekur në 24 orë, 284 të shtruar në spitale

Pasuria familjare përbëhet nga 21.9 milionë lekë pasuri e patundshme, pjesë në kapital biznesi prej 17.7 milionë lekësh, likujditete bankare prej 11 milionë lekësh, automjete me vlerë 2.1 milionë lekë dhe kursime në cash prej 1 milion lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 30.1 milionë lekë, nga të cilat 30% burojnë nga paga e Znj. Denaj dhe nga mësimdhënia, rreth 6% nga paga e bashkëshortit dhe 6%  të ardhura nga biznesi. Rreth 58% e të ardhurave kanë burime të ndryshme të deklaruara.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 6 vite të deklarimit, i cili rezultoi pa probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, vlen për t’u theksuar vlera e konsiderueshme e detyrimeve financiare ndër vite si dhe shitja e aksioneve të biznesit.

Gjatë viteve deklaruese, Znj. Denaj dhe bashkëshorti i saj deklarojnë detyrime financiare prej 36.9 milionë lekësh, kryesisht kredi bankare për llogari të bizneseve të bashkëshortit, të cilat janë shlyer rregullisht ndër vite.

Gjithashtu, Znj. Denaj rezulton me rënie të vlerës së aseteve kryesisht nga shitja e aksioneve në kompaninë IP Invest, ku investimi fillestar ishte në vlerën e 105 mijë eurove. Shitja e aksioneve ka siguruar një vlerë të shtuar të të ardhurave me 54 732 euro mbi vlerën e investuar.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata Para Fillimit të Detyrës 2018

Deklarata Pas Largimit nga Funksioni 2018  /BIRN/