Bashkia e Durrësit bën “pis” tenderin 150 mijë euro për materiale pastrimi

Nga Boldnews.al

Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) ka arritur në përfundimin se Bashkia e Durrësit ka skualifikuar një kompani në kundërshtim me ligjin dhe ka kualifikuar një tjetër, po në kundërshtim me ligjin, në një tender me vlerë rreth 150 mijë euro për “Blerje materiale pastrimi”.

Kompania “A…”, shpk, një prodhuese detergjentësh dhe materialesh të ngjashme, ishte një ndër konkurentët në procedurën tenderuese “Blerje materiale pastrimi”, me fond limit 15.4 milionë lekë të reja pa TVSH (rreth 150 mijë euro me TVSH), të shpallur nga Bashkia e Durrësit në Gusht 2020.

Ajo është e pajisur me certifikata të ndryshme cilësie, përfshirë edhe ato që ishin përcaktuar në tenderin e bashkisë së qytetit bregdetar.

Në 4 Shtator, Bashkia e Durrësit shpall rezultatet. Nga 8 kompani pjesëmarrëse, 6 skualifikohen. Një ndër të eleminuarat ishte edhe “A…”shpk, ndërkohë që në krye të listës u identifikua “E…M…” shpk.

Si shkak për skualifikimin e “A…” shpk ka qenë fakti se, një kompani tjetër, e cila e ka autorizuar për të furnizuar me detergjentë Bashkinë Kamëz, nuk ka një prej certifikatave të kërkuara në tenderin e Bashkisë Durrës.

Shoqëria “A…” shpk e kundërshton skualifikimin, duke deklaruar se ajo vetë i plotëson kriteret dhe nuk mund të penalizohet për shkak të një kompanie tjetër, me të cilën ka raporte tregtare.

Ankesa nuk u pranua nga Bashkia e Durrësit dhe shoqëria private i drejtohet Komisionit të Prokurimit Publik (KPP).

LEXO EDHE  Haradinaj: Rama vuri në vështirësi të mëdha Kosovën

Në ankesë, krahas kërkesës për kualifikimin e ofertës së saj, shoqëria “A…” shpk kërkon edhe skualifikimin e kompanisë së renditur të parës, e kualifikuar edhe pse ajo nuk kishte certifikatat e cilësisë, të kërkuar nga Bashkia e Durrësit.

Shqyrtimi i ankimit

Komisioni i Prokurimit Publik i gjeti të drejta argumentat e “A…” shpk, duke vënë në pikëpyetje vendimmarrjen e Bashkisë së Durrësit për tenderin me vlerë 150 mijë euro.

KPP, pasi shqyrtoi dokumentacionin, arriti në konkluzionin se “A…” shpk plotësonte kërkesat e parashikuara në tenderin për “Blerja materialesh pastrimi”, përfshirë edhe certifikatat e cilësisë.

KPP nuk e gjeti të argumentuar vendimin e Bashkisë së Durrësit për të skualifikuar “A…” shpk, për faktin se një kompani tjetër, bashkëpunëtore e saj, nuk ka këtë çertifikatë cilësie.

Nga ana tjetër, trupa e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit kreu verifikime edhe mbi pretendimet se kompania e shpallur fituese paraprake, nuk plotësonte kriteret.

KPP konkludoi se ankimi ishte i drejtë. Shoqëria “E…M…” shpk nuk kishte në dispozicion çertifikatën, megjithëse ajo ishte kualifikuar.

Për më tepër, bëhej fjalë për të njëjtën lloj çertifikate, për të cilën Bashkia e Durrësit kishte skualifikuar “A…” shpk.

Në përfundim, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi që Bashkia e Durrësit të ndryshojë vendimin e saj, duke vendosur kualifikimin e shoqërisë “A…” shpk dhe skualifikimin e “E…M…” shpk.

Ky vendim i KPP-së ngre dyshime të forta mbi cilësinë e vendimmarrjes së Bashkisë së Durrësit.