I dënuar për korrupsion, KLGJ merr vendimin final për Shkëlqim Mirin

Ish-gjyqtari i Gjykatës së Apelit në Tiranë, Shkëlqimi Miri, është larguar përfundimisht nga sistemi i drejtësisë. Këshilli i Lartë Gjyqësor e shkarkoi Mirin nga detyra duke pranuar kërkesën e ILD.

Gjatë seancës, mbrojtja e Mirit kërkoi të mos shkarkohet pasi ai ka kërkuar vetë të largohet. Ish-Apeli i Krimeve të Rënda e dënoi 2 vite burg dhe tre vite mos-ushtrim detyre.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë parashtroi para Këshillit të Lartë Gjyqësor konkluzionet lidhur me procedimin disiplinor ndaj magjistratit SH.M. me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

“Referuar fakteve dhe rrethanave rezulton se veprimet e gjyqtarit kanë cenuar veprimtarinë e rregullt të organeve të drejtësisë nga veprimet e parregullta të personave të jashtëm por edhe nga veprimet e vetë atij si funksionar i drejtësisë. Këto veprime kanë cenuar besimin e palëve ndërgjyqëse dhe të publikut në organet e drejtësisë dhe respektimin e ligjit nga ana tyre, si dhe kanë diskretituar rëndë pozitën dhe figurën e magjistratit. Ushtrimi i pa rregullt i detyrës nga ana e magjistratit ka sjellë pasoja për dhënien e drejtësisë, ka diskretituar rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit, si dhe ka cenuar besimin e publikut te drejtësia.”, tha Inspektori i Lartë i Drejtësisë Artur Metani gjatë parashtrimit të konkluzioneve.

LEXO EDHE  "Infektimet po shtohen"/ Vasili: Beteja për jetën s’fitohet me sloganin e qeverisë ‘Rrofsha unë’

Këshilli i Lartë Gjyqësor në seancën e datës 27. 10.2020, pasi administroi provat e paraqitura nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, vendosi: “Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit Sh.M., me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 140, pika 2, shkronja “b” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 104, pika 3, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe caktimin ndaj tij të masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”.