Amnistia fiskale, zv.ministrja e Ramës: Nuk falen detyrimet e papaguara

Qeveria është në fazën e përgatitjes së draftit për amnistinë fiskale, që ishte parashikuar për t’u hedhur në diskutim në muajin maj. Nisma ka për qëllim të legalizojë të ardhurat në të zezë të bizneseve, individëve dhe emigrantëve dhe të mos amnistojë të ardhurat nga krimi dhe korrupsioni.

Një nga propozimet është që legalizimi i të ardhurave të kryhet kundrejt një tatimi që do të paguajnë individët të ndarë në disa kategori. Nëse të ardhurat do të deklarohen 3 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit, tatimi do të jetë 3%, apo nëse ato do të deklarohen 6 muaj pas ligjit do të jetë 5%, kategoria tjetër ku përfshihet deklarimi i të ardhurave 9 muaj pas miratimit të ligjit do të jetë 6% dhe 1 vit më pas 8%.

LEXO EDHE  Basha: Me taksën e sheshtë 9% lekët shkojnë për konsumin ...

E pyetur nga TvT se cilët do të jenë përfituesit, zv/ministrja e Financave Vasilika Vjero, përjashton mundësinë që detyrimet e papaguara të falen.

“Ligji për amnistinë do ketë një pjesë të caktuar dhe ajo çka do sjellë për buxhetin e shtetit. Ky nuk është një ligj faljesh i detyrimeve, por është një inkurajim që u bëhet bizneseve për të ardhurat që nuk I kanë deklaruar në vite apo llogari bankare”.

Drafti nuk është hedhur ende për diskutim por ajo që mësohet është se ai po hartohet me asistencën e MONEYVAL, një mekanizëm i përhershëm i Këshillit të Europës që ka detyrën të vlerësojë zbatimin e standardeve në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar.