SPAK nis procedim penal dhe pezullon nga detyra gjyqtarin e KPA Luan Daci

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, ka regjistruar procedimin penal për ″Falsifikim dokumentesh ndaj gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Luan Daci.

Po ashtu, SPAK sqaron se Gjykata e Posacme, vendosi pezullimin e Dacit nga detyra me kërkesë të prokurorisë.

Sipas SPAK, Nga veprimet hetimore të kryera lidhur me këtë procedim është provuar gjyqtari Luan Daci, me funksion Gjyqtar në KPA, ka bërë deklarim të rremë në aplikimin për t’u emëruar në këtë detyrë ku nuk ka treguar se ndaj tij ka pasur më parë një masë disiplinore në vitin 1997 ku është larguar nga puna për shkelje të ligjit dhe paaftësi në detyrë.

Në rrethanat e mësipërme, shtetasi Luan Daci është marrë në përgjegjësi penale nga Prokuroria e Posaçme dhe është pezulluar nga funksioni në KPA.

Njoftimi

“Nga veprimet hetimore të kryera lidhur me këtë proçedim penal është provuar se shtetasi Luan Daci, me funksion Gjyqtar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, në aplikimin e kryer prej tij në datën 03.02.2017 për t’u emëruar në funksionin e mësipërm, ka paraqitur rrethana të rreme, duke mos deklaruar faktin se ndaj tij është marrë më parë masa disiplinore ‘largim nga puna’. Shtetasi Luan Daci në vitet 1994-1997 ka ushtruar funksionin e Gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, pas propozimit të Ministrit të Drejtësisë, me vendimin Nr.6, datë 24.12.1997, në nenin 1 të tij, ka vendosur: ‘Z.Luan Daci, largohet nga detyra e gjyqtarit për shkelje të ligjës dhe paaftësi në detyrë’. Në bazë të nenit 6, paragrafi (1), gërma (dh) të ligjit Nr.84/2016 ‘Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’, si dhe nenit 150, paragrafi (3) të ligjit Nr.96/2016 ″Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’, i cili ka qënë në fuqi në momentin e aplikimit, ekzistenca e masës disiplinore ‘largim nga puna’ përbënte shkak ligjor që shtetasi Luan Daci të mos plotësonte kriteret formale për të aplikuar në pozicionin vakant Gjyqtar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Në rrethanat e mësipërme, shtetasi Luan Daci është marrë në përgjegjësi penale nga Prokuroria e Posaçme për kryerjen e veprës penale ‘Falsifikimi i dokumenteve’, të parashikuar nga neni neni 186, paragrafi (1) i Kodit Penal”, njoftoi SPAK.

LEXO EDHE  Pagesat e kësteve të tatim fitimit do të shtyhen/ Denaj: Kredi 190 mln euro për rimëkëmbjen

‘Me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin Nr.54, datë 20.05.2020 ka vendosur ndaj shtetasit Luan Daci caktimin e masës së sigurimit ndaluese ‘pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik’, të parashikuar nga neni 242 i Kodit të Proçedurës Penale, duke e pezulluar nga atë funksioni Gjyqtar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit”, sqaroi Prokuroria e Posacme.