KPK rikthen në Veting bashkëshorten e Denar Bibës, pas tre muajsh “pezullim”

Nga BoldNews

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka ri-thirrur në seancë dëgjimore subjektin Elona Kana, bashkëshortja e nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi shqyrtoi për rreth 3 muaj kërkesën e saj për përjashtimin e relatores Xhensila Pine.

Në seancën e parë dëgjimore, të zhvilluar në Tetor 2019, subjekti Elona Kana deklaroi se komisionerja Pine, e zgjedhur nga Partia Demokratike në opozitë, ka hartuar një raport negativ dhe të njëanshëm, me qëllim që të godasë politikisht bashkëshortin e saj, Denar Biba, nënkryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i emëruar nga Partia Socialiste.

E, për këtë arsye, ajo kërkoi përjashtimin e saj nga trupa që po i kryente procesin e rivlerësimit.

Kërkesa e Kanës duket se është refuzuar nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në faqen e institucioni të Vetingut, bashkë me njoftimin për thirrjen e seancës së dytë dëgjimore, të parashikuar për në mesditën e së Enjtes, rezulton që trupa gjykuese është e njëjtë, përfshirë edhe relatoren Xhensila Pine.

Pak javë më parë, në media u përhap informacioni se Elona Kana kishte dhënë dorëheqjen nga statusi i magjistratit, duke synuar kështu edhe ndërprerjen e procesit të Vetingut.

Gjithashtu, burime pranë bashkëshortit të saj, Denar Biba, i thanë “Boldneës.al” se ai është duke u investuar për t’i siguruar një pozicion në administratën e Kuvendit të Shqipërisë.

Por, këto informacione mediatike nuk u konfirmuan nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Në një përgjigje zyrtare për “Boldnews.al”, KPK nuk pranoi të jepte një përgjigje të qartë nëse ishte ndërprerë apo jo procesi i rivlerësimit për bashkëshorten e Denar Bibës.

“Ju do të të informoheni përmes vendimit të arsyetuar me shkrim”, ishte përgjigja zyrtare e KPK-së, pasi “Boldnews.al” pyeti nëse subjekti Kana ka informuar apo jo për një dorëheqje të mundshme nga statusi i magjistratit.

Gjithashtu, KPK nuk dha një përgjigje të qartë nëse është pranuar apo jo kërkesa e subjektit Elona Kana për përjashtimin e komisioneres, Xhensila Pine.

“Kërkesat e subjekteve për përjashtimin e trupit gjykues apo për përjashtimin e një prej anëtarëve merren në shqyrtim nga Komisioni në zbatim të nenit 27 ligjit nr. 84/2016 si dhe të nenit 30 të Kodit të Procedurave Administrative. Vendimmarrja e Komisionit pasqyrohet në vendimin përfundimtar të trupit gjukues, i cili publikohet në faqen zyrtare të KPK-së”, ishte përgjigja drejtuar redaksisë së “Boldnews.al”.

Pas më shumë se 3 muajsh, KPK duket se ka vendosur për të mos pranuar kërkesën e Elona Kanës.

Kana është përfshirë në procesin e Vetingut, pasi, në kohën kur hyri në fuqi ligji, ajo ishte ndihmës-ligjore në Gjykatën e Lartë. Më tej, Kana ka fituar të drejtën për të vijuar Shkollën e Magjistraturës, nëpërmjet një testimi të zhvilluara nga ai institucion në Maj 2018.

Elona Kana u përball për herë të parë me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në Tetor 2019. Pas kërkesës së saj proceduriale për përjashtimin e komisioneres Xhensila Pine, KPK vendosi pezullimin e procesit, të cilin po e “çliron” së fundmi.

Pretendimi i Elona Kanës për “njëanshmëri të komisioneres Pine” krijon përshtypjen se rezultatet e procesit të rivlerësimit janë në disfavor të saj.

Boldnews.al” ka raportuar më parë për dyshimet mbi pasuritë e çiftit të bashkëshortëve Denar Biba-Elona Kana. Në bazë të formularëve të pasurisë, të depozituar në Inspektoratin e Deklarimit të Pasurive, pjesa më e madhe e aseteve të familjes janë siguruar nga Denar Biba.

Praktikisht, Vetingu për Elona Kanës, në fakt është për Denar Bibën, të paktën sa i përket kriterit të pasurisë. Tashmë pritet të shpallen gjetjet e KPK-së, si edhe vendimi për procesin e Vetingut për subjektin e rivlerësimit, Elona Kana dhe bashkëshortin e saj, Denar Biba.