Nuk ndalet Meta, rikthehet tjetër ligj në Kuvend

Orët e para të mëngjesit presidenti Ilir Meta la rikthyer ligjin për  privatizimin e shoqërive tregtare.

Pas takimit me kreun e PD nga zyrat e Presidnecën bëhet me dije se është rikthyer në Kuvend edhe ligji për “Vetëqeverisjen Vendore”.

Jo më larg se mbrëmjen e kaluar, Meta ktheu për rishqyrtim në Parlament ligjin për “Për rezervat materiale të shtetit”.

Dekreti i Metës

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PRESIDENTI

D E K R E T

“PËR

KTHIMIN E LIGJIT NR. 38/2019 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE””

LEXO EDHE  Aksident/ Kamioni përplas këmbësorin

Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr.38/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore””, me qëllim rishikimin e nenit 3 dhe 4, sipas arsyetimit bashkëlidhur.

Nr. Dekreti 11227
Tiranë, më 15.07.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS