Dështimi i politikës qeveritare/ Si u deformua fondi vjetor për bonusin e bebeve

Prej tre vitesh qeveria shqiptare jep bonus në para për çdo fëmijë shqiptar që regjistrohet në librat e gjendjes civile.

Politika, që u ndërmor për të stimuluar lindjet brenda vendit, që vitet e fundit kanë rënë ndjeshëm, po deformohet pasi në një masë të madhe po merret nga fëmijët e emigrantëve të lindur jashtë vendit. Kjo praktikë po rrit me shpejtësi shpenzimet në formën e bonusit, teksa shihet që nuk ka ndihmuar në rritjen e lindjeve brenda vendit pasi rënia e treguesit ka vijuar edhe përgjatë viteve kur nisi aplikimi shpërblimit.

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave në fund të 10 -mujorit 2021 u paguan 2.8 miliardë lekë për bonusin e lindjeve, ndërkohë që i gjithë fondi vjetor ishte 2.2 miliardë lekë. Të dhënat nga financat në treguesit mujor fiskal tregojnë se plani vjetor për bonusin e bebeve u harxhua qysh në muajin gusht.

Sipas të dhënëve të Ministrisë së Shëndetësisë vitin e kaluar e kanë përfituar bonusin 36,188 foshnja, ndërkohë INSTAT raportoi se vetëm 28,075 ishin të lindura brenda vendit. Të dhënat tregojnë se bonusin e kanë përfituar rreth 8 mijë foshnja të lindura jashtë të cilat përbënin mbi 22 për qind të totalit të planifikimeve.

Nisur nga numri i lindjeve vitin e kaluar Ministria e Shëndetësie kishte programuar të shpërndante bonusin për rreth 28 mijë foshnja këtë vit, por ky numër është ezauruar që në muajin gusht.

LEXO EDHE  Pollo publikon kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët e opozitës për zgjedhjet e pjesshme lokale

Duke nisur nga data 26 gusht 2021 bonusi i bebes për fëmijët e lindur jashtë shtetit dhe në strukturat spitalore private shpërndahet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror sipas qarqeve.

Në janar të vitit 2019 qeverisi të aplikojë dhënien e ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura.

Për fëmijën e parë bonusi ishte 40,000 lekë, për fëmijën e dytë e dytë 80,000 lekë dhe fëmijën e tretë 120,000 lekë për lindjen e fëmijës së tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim;

Për nënat që lindin binjakë, masa e përfitimit do të jetë në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për secilin fëmijë, ndërsa për nënat që lindin trinjakë dhe më shumë, masa e përfitimit do të jetë në masën 120 000 lekë për secilin fëmijë.

Vendimi i qeverisë ka përcaktuar se ndihmën e menjëhershme financiare e përfitojnë edhe nënat shtetase shqiptare për fëmijë të lindur jashtë vendit dhe të regjistruar sipas afateve ligjore të përcaktuara në ligjin për gjendjen civile.

Nëpunësi i gjendjes civile, i atashuar pranë institucioneve të shërbimit spitalor ku kryhet lindja, kryen veprimet e verifikimit on-line të statusit të nënës dhe regjistron fëmijën e lindur në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGjC) të vitit 2010.

Pas regjistrimit kryen verifikimet e nevojshme për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi).

Burimi: Ministria e Financave
Burimi: Ministria e Financave

/Monitor.al/