Ankimoi vendimin e KPK, KPA vendos për gjyqtarin Gurali Braimllari

Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi sot të lerë në fuqi vendimin e KPK për shkarkimin nga detyra të gjyqtarit Gurali Braimllari.

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, ishte i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë.

Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 166, datë 21.06.2019 që i përket subjektit të rivlerësimit Gurali Brahimllari.

Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

Braimllari, ish-gjyqtar i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Brahimllarit pasi iu identifikuan mungesë burimesh të ligjshme në krijimin e disa pasurive. Ai u vlerësua pozitivisht për kriterin e figurës dhe profesionalizimin.

Gjatë seancës dëgjimore në KPK, e zhvilluar në qershor të 2019, Brahimllarit iu vunë në dukje disa probleme të pasurisë kryesisht mbi mosdokumentimin e plotë të të ardhurave të bashkëshortes, mungesë të burimeve të ligjshme për blerjen e disa pasurive të patundshme dhe mospërputhje në deklarime.

LEXO EDHE  “Kemi shumë iniciativa rajonale, po humb thelbi i tyre”/ “Ballkani i hapur”? Abazoviç: Nuk e di a është rruga e duhur, por duhet që…

Komisioni po ashtu gjeti se Brahimllari nuk kishte pasur mundësi të shlyente huatë e marra me të ardhura të ligjshme dhe rezultoi me mungesë burimesh financiare për një sërë vitesh.

Gurali Brahimllari e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 si ndihmës/gjyqtar në Gjykatën e Kuçovës. Në vitet 1998-2001 ai ka kryer studimet në Shkollën e Magjistraturës dhe më pas është emëruar në Gjykatën e Fierit.

Në vitin 2003, Brahimllari ishte emëruar gjyqtar në Gjykatën e Krimeve të Rënda në Tiranë, detyrë të cilën e ka kryer deri në vitin 2014.

Me dekret të presidentit të Republikës, Brahimllari u promovua në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda në vitin 2014.