ILD kërkon nga KLGJ ulje të pagës në 40% deri në 1 vit për gjyqtarin Hektor Sinanaj

Kreu i ILD, Artur Metani

Inspektori i Lartë të Drejtësisë Artur Metani i propozon KLGJ-së procedim disiplinor me “ulje të pagës deri në 40%, deri në 1 vit” ndaj gjyqtarit Hektor Sinanaj.

Hetimi disiplinor ndaj gjyqtarit të Vlorës ka nisur në 25 prill të 2017-ës nga Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe 15 qershor të këtij viti i kaloi për vazhdimin e hetimeve Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

LEXO EDHE  Shehaj: Do shkoj te Kuvendi i shumicës së anëtarëve

Nga hetimi disiplinor i kryer nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë rezultoi se magjistrati në mënyrë të përsëritur nuk ka zbatuar legjislacionin procedurial. Sipas ILD, veprimet e kryera nga ana e magjistratit, kanë sjellë pasoja për dhënien e drejtësisë, kanë cenuar prestigjin e gjyqtarit, si dhe besimin e publikut te drejtësia.