Përjashtimi i gazetarëve nga komisionet parlamentare, delegacioni i BE: Na vjen keq për mungesën e konsultimeve me mediat

Delegacioni i Bashkimit Evropian në vendin tonë ka reaguar lidhur me vendimin e Kuvendimit, që përjashton gazetarët nga pjesëmarrja fizike në komisionet parlamentare.

Në një postim në Twitter, delegacioni i BE shprehet se dëgjesat publike dhe aksesi i gazetarëve në parlament është tipar i rëndësishëm i një demokracie liberale.

“Dëgjimet publike dhe qasja e mediave në Parlament për të mbuluar punën e Parlamentit dhe komisioneve të tij janë tipare të rëndësishme të një demokracie liberale. Na vjen keq për mungesën e konsultimeve me mediat përpara miratimit të rregullave të reja nga Parlamenti. Këto rregulla nuk janë në përgjigje të udhëzimeve të BE-së ose këshillave të dhëna nën ndihmën e IPA-s, të nisur në këtë kontekst në vitin 2014”, thuhet në reagim.

Më herët, Kuvendi u shreh në një reagim sistemi i ri audio-video që do transmetojë mbledhjet është i rekomanduar dhe i ndërtuar nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri.

“Sistemi i ri audio-video është rekomanduar, financuar, konceptuar dhe ndërtuar nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri, nëpërmjet Programit IPA 2014 të Komisionit Europian  për Shqipërinë,  dhe Kuvendi është përfitues i këtij projekti/modeli të ri. Edhe specifikimet teknike të ndërtimit të këtij sistemi u përcaktuan dhe miratuan nga Komisoni Evropian, bazuar në standardet dhe përvojat më të mira të parlamenteve të vendeve të BE-së. Projekti i sistemit i është dërguar BE-së në rrugë zyrtare më datën 27 Maj 2014 dhe i është prezantuar nga Kuvendi përfaqësuesve të BE-së në dy takimet e zhvilluara më datat 28 maj dhe 3 qershor 2014. Më datën 17 dhjetor 2014, Komisioni Europian miratoi paketën IPA 2014 për Shqipërinë,  e cila përfshin edhe mbështetjen financiare për Kuvendin për instalimin e sistemit të ri  audio-video. Marrëveshja kuadër ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Europian për Rregullat e  Zbatimit të Asistencës Financiare të BE-së për Shqipërinë në Kuadër të Instrumentit për Asistencën  Para-Anëtarësimit (IPA II), u nënshkrua në vitin 2015…”, thuhej ndër të tjera në reagim.

Mbyllja e komisioneve parlamentare për gazetarët/ Kuvendi: Sallat janë shumë të vogla, s’ka hapësirë