‘500 milionë lekë, ia heq shqiptarëve dhe ia jep Samir Manes’/ Debreshi: Kjo qeveri duhet ndëshkuar! (VIDEO)

Elton Debreshi shprehet se heqja e rentës minerare pasuron pronarët e galerive, mes tyre edhe Samir Manen, kompania e të cilit zotëron një pjesë të konsiderueshme të minierave në Bulqizë.

Sipas ndryshimit të propozuar nga qeveria e miratuar së fundmi nga parlamenti në ligjin “Për taksat kombëtare”, përjashtimi i minerale metalore (kryesisht krom e bakër) nga kjo taksë do të jetë për një periudhë 3-vjeçare si një formë për të mbështetur sektorin e mineraleve, që rezulton i goditur nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19. Po ashtu, sipas ndryshimeve ligjore, pas 3-vjeçarit të parë kompanitë do të paguajnë  vetëm 1/3 e normës së rentës për periudhën në vijim. Praktikisht, heqja e kësaj takse impakton drejtpërdrejt buxhetin e shtetit edhe buxhetet e të gjitha bashkive ku ushtrohet aktivitet për përpunimin e kromit apo bakrit.

Kandidati i pavarur në Qarkun Dibër për zgjedhjet e 25 Prillit, Debreshi ka publikuar një video që shpjegon efektin e heqjes së rentës minerale për Bulqizën.

Në video thuhet se: “Heqja e rentës minerare nga qeveria pasuron pronarët e galerive. Me heqjen e rentës, pronarët nuk kanë asnjë kusht për sigurimin e të drejtave të punëtorëve si paga, sigurime në punë, etj”.

Në video, thuhet se deri më 2020, Bashkia Bulqizës ka përfituar 5 përqind të rentës minerare, ose mesatarisht rreth 15 milionë lekë (të reja) në vit. Më tej, shpjegohet se prej këtij viti e tutje kjo shumë do t’i zbritet buxhetit të varfër të kësaj bashkie.

“Kjo do të thotë se bashkia do të jetë më pak fonde për investime publike apo ndërhyrje në shkolla dhe infrastrukturë. Heqja e rentës minerare është dhurata e radhës që qeveria u ka bërë oligarkëve dhe pronarëve të mëdhenj të kromit. Dëmi që pritet ti bëhet buxhetit të shtetit gjatë tre viteve të ardhshme nga heqja e rentës minerare parashikohet në rreth 500 milionë lekë (të reja)”, shton më tej Debreshi.

Video mbyllet me mesazhin “kjo qeveri duhet ndëshkuar” dhe qytetarëve u bëhet thirrje për të votuar kandidatin e pavarur që vjen nga radhët e minatorëve në zgjedhjet parlamentare.