Komisionet rrëzojnë propozimin për gjobë kur nuk rinovohet siguracioni brenda 30 ditëve

Komisioni Kuvendor i Veprimtarive Prodhuese ka rrëzuar propozimin e qeverisë në projektligjin e ri të Kodit Rrugor, që parashikonte vendosjen e gjobës për të gjitha mjetet që nuk rinovonin policën e sigurimit të detyrueshëm brenda 30 ditëve.

Neni 6/1 i projektligjit në variantin e depozitur nga qeveria parashikonte se cilido që nuk rinovonte sigurimin brenda 30 ditëve, do të gjobitej sipas parashikimeve të Kodit Rrugor, me 10 mijë deri në 40 mijë lekë. Procedurat e vendosjes së gjobës do të përcaktoheshin me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave. Ky nen nënkuptonte se vendosja e gjobës do të bëhej mbështetur në të dhënat që do të raportonte Qendra e Informacionit për Sigurimin e Detyrueshëm.

Sipas ndryshimeve të propozuara: “Cilido, që qarkullon me një mjet për të cilin ka kaluar mbi 30 ditë afati i sigurimit të detyrueshëm, ndëshkohet me masë administrative me gjobë sipas parashikimeve të nenit 191, pika 2. Rregullat dhe procedurat për vendosjen e gjobës përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”

Edhe me Kodin Aktual Rrugor (neni 191 pika 2) parashikohet se “Cilido që qarkullon pa qenë i siguruar, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë”, por nuk vihen afate dhe as specifikohet se si do të verifikohen ata që nuk e kanë paguar siguracionin, siç u tentua të bëhej me ndryshimet e propoziara.

Ministria e Infrastrukturës e mohoi se projektligji parashikonte gjobitjen automatike për këdo që nuk rinovonte siguracionin, megjithëse në thelb neni përkatës i projektligjit sanksiononte pikërisht këtë dhe ndaj deputetët në Komisione vendosën ta hiqnin atë nga projektligji.

Komisioni i Ligjeve pati kërkuar heqjen e dispozitave të mësipërme nga projektligji, duke i vlerësuar si antikushtetuese, ndërsa Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese i ka eliminuar përfundimisht nga projektligji që pritet të votohet në seancë plenare.

Gjoba automatike për drejtuesit që nuk rinovonin sigaracionint e detyrueshëm TPL mbështetej në një kërkese të bërë nga Shoqata e Siguruesve Shqiptarë. Siguruesit argumentonin se një masë e tillë do të ndihmonte në uljen e numrit të mjeteve të pasiguruara. Ata pretendojnë se mjetet e pasiguruara janë një problem i madh për tregun, jo vetëm për shkak të të ardhurave të munguara nga sigurimet TPL, por edhe për shkak të dëmeve që këto mjete mund të shkaktojnë. Sipas ligjit, pagesa e dëmeve nga mjetet e pasiguruara është detyrim i Fondit të Kompensimit të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve, që financohet direkt nga kompanitë e sigurimeve. Që nga fillimi i vitit 2016, Fondi ka paguar rreth 25 milionë euro dëme, një pjesë e madhe e të cilave ishin të bartura prej vitesh.

LEXO EDHE  Aksident fatal në Tiranë/ Kamioni përplas biçikletën, humb jetën drejtuesi

Mbështetur në të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2019 kompanitë e sigurimeve raportuan 491 mijë polica sigurimi të shitura në klasën e sigurimit motorrik për përgjegjësitë ndaj palëve të treta, ndërsa numri i mjeteve të aktive ose të çregjistruara vetëm përkohësisht për të njëjtën periudhë ishte 629 mijë. Diferenca mes këtyre shifrave është rreth 138 mijë mjete ose 22% e totalit të tyre, që rrjedhimisht rezultojnë të pasiguruara.

Kërkesat e Shoqatës së Siguruesve, megjithatë, janë kundërshtuar gjatë diskutimeve në Kuvend nga drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit rrugor

(DPSHTR), i cili u shpreh se pretendimet e tyre për shifrat e larta të mjeteve të pasiguruara janë të tepruara dhe asnjë shtet nuk parashikon gjobë automatike në rast të mosrinovimit të policës së sigurimit. Ai tha se vendosja e një neni të tillë në projektligj ishte rezultat i lobimit të siguruesve dhe kërkoi që ajo të hiqej, si e panevojshme. Në variantin e miratuar në Komisionet Kuvendore, procedurat për çështjen në fjalë nuk ndryshojnë. Drejtuesit e mjeteve që konstatohen pa policë sigurimi gjatë kontrollit në rrugë nga Policia Rrugore do të marrin një gjobë që mund të shkojë deri në 40 mijë lekë. /Monitor/