Komisioneri Publik ankimon vendimin e KPK për gjyqtarin Sokol Ngresi: Të shkarkohet nga detyra!

Komisioneri Publik ka animuar vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që më 11 dhjetor 2020 vendosi konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Apelit të Vlorës Sokol Ngresi.

Komisioneri Publik vlerëson se, “referuar gjendjes së provave dhe fakteve të administruara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe në konsideratë të juridiksionit rivlerësues të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, subjekti i rivlerësimit, Sokol Ngresi nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë”.

Komisioneri Publik kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit të marrë në shqyrtim çështjen në seancë publike dhe në përfundim të gjykimit, të ndryshojë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të vendosë shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Sokol Ngresi.

LEXO EDHE  Tabaku: Fatkeqësi që 25% e të rinjve në Shqipëri as nuk janë në punë e as nuk janë në shkollë

Sipas vendimit të arsyetuar të KPK-së për gjyqtarin, bilancet negative financiare që u gjetën në tre vite për të, ishin të pamjaftueshme për të vendosur shkarkimin nga detyra të gjyqtarit. (Lexo me poshte)

KPK me bilance të paqarta në vendimin e gjyqtarit Sokol Ngresi