Prodhimi i pullës/ Laert Duraj i “Posta Shqiptare” i jep “monopolin” kompanisë “Adel Co”

Nga Boldnews.al

Një seri vendimesh dhe ankimesh, e dorëzuar sërish tenderin për pullat e “Posta Shqiptare” në duart e kompanisë “Adel Co”, e cila duket se ka siguruar “monopolin” për ofrimin e këtij shërbimi në institucionin e drejtuar nga eksponenti i Partisë Socialiste, Laert Duraj.

Në 18 Dhjetor 2020, Posta Shqiptare ka shpallur fituesin e tenderin për “prodhimin e emisionit të pullës 2020”, me fond limit 8.3 milionë lekë të reja pa TVSH, pas një procedure që vijoi prej më shumë se 6 muajsh.

Tenderi u fitua nga “Adel Co”, me ofertë 7.8 milionë lekë. “Boldnews.al” konsultoi të dhëna zyrtare dhe publike, nga ku rezultoi se kjo kompani ka fituar një tender të ngjashëm në 4 nga procedurat e zhvilluara në 5 vitet e fundit.

Tenderi, ankime e fitues
Sipas të dhënave zyrtare, “Posta Shqiptare” e Laert Duraj e ka hapur tenderin për “prodhimin e pullës për vitin 2020” në 30 Korrik të këtij viti.

Në konkurim morën pjesë 3 operatorë, një prej të cilëve “Adel Co”. Fillimisht, dy operatorët e tjerë ankimuan kriteret e vendosura për tenderin, duke aluduar për fitues të paracaktuar.

Pretendimet e tyre nuk u morën në konsideratë nga Laert Duraj dhe ata iu drejtuan Komisionit të Prokurimit Publik (KPP).

Në Tetor 2020, Komisioni i Prokurimit Publik u dha të drejtë ankimuesve dhe kërkoi nga “Posta Shqiptare” që të modifikonte kriteret e tenderit.

Procedura u rishpall sërish dhe, në përfundim, fitues doli “Adel Co”. dy konkurentët e tjerë e ankimuan sërish vendimin e “Posta Shqiptare” pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Pasi e mori në shqyrtim rastin, KPP vendosi që institucioni i Laert Duraj të vijonte procedurën e nisur më herët, e cila u konkludua me shpalljen fitues të “Adel Co”.

“Monopoli”?
Kompania “Adel Co” nuk është aspak e panjohur për zyrtarët e “Posta Shqiptare”. Madje, kjo shoqëri private duket se ka fituar të drejtën e “monopolit” për prodhimin e pullave.

Në vitin 2014, “Adel Co” është shpallur fituese e tenderit për “Prodhimi i Emisionëve të Pullës për vitin 2014”, me fond limit 14.409.300 lekë (pa TVSH).

Dy vjet më pas, e njëjta kompani fitoi tenderin “Prodhim i emisioneve të pulles postare, viti 2016”, me fond limit 14.104.250.

Edhe më tej, në 2017, “Adel Co” fiton të njëjtin tender, kësaj radhe me fond limit 15.974.500 lekë pa TVSH.

“Suksesi” i kompanisë “Adel Co”, vijon edhe në tenderin për prodhimin e pullës për vitin 2018, me fond limit 9.5 milionë lekë të reja.

Në vitin 2019, “Adel Co” bën “pushim”, pasi tenderi për pullën e atij viti fitohet nga një kompani tjetër.

Por shkëputja zgjati vetëm një vit-kompania private rikthehet sërish fituese për vitin 2020, pas një procedure që zgjati plot 6 muaj.