Ujësjellësi i “Lalit”, shkelje në tenderin e fryrë 100 mln lekë për “letra ngjitëse”

Nga Boldnews.al

Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve Tiranë (UKT), nën varësinë e Erion Veliaj, ka kryer shkelje në tenderin 100 milionë lekë (të vjetra) për brandimin e pikave të saj nëpër qytet.

Komisioni i Prokurorimit Publik (KPP) ka konstatuar së fundmi se UKT ka vepruar në kundërshtim me ligjin, kur ka shpallur fitues kompaninë “Univers Reklama”, duke e detyruar strukturën në varësi të kryebashkiakut Veliaj që të ndryshojë rezultatin në favor të “Albdesign psp”.

Objekti i tenderit ishte shpenzimi i shumës së fryrë për të siguruar letra adezivë (ngjitëse) dhe gërma në format 3-dimensional për të identifikuar disa prej njësive të saj, të shpërndarë në kryeqytet.

Tenderi me objekt “Brandim i 6 pikave të reja të UKT sh.a” është hapur në 25 Gusht 2020 dhe kishte fond limit 10.6 milionë lekë të reja pa TVSH (rreth 100 mijë euro bashkë me TVSH), një shumë e konsideruar shumë e lartë në kohën kur financiat publike vendase janë në pikën më të vështirë, për shkak të pandemisë Covid-19.

Në tenderin e hapur morën pjesë vetëm dy kompani, “Univers Reklama” dhe “Albdesign PSP”. Në 24 Shtator 2020, Ujësjellës-Kanalizime Tiranë mbyll procedurën dhe shpall fitues “Univers-Reklama”.

Pas këtij rezultati, operatori tjetër ekonomik, “Albdesign” ankimon vendimin pranë autoriteti kontraktor.

Sipas ankimuesit, kompania fituese nuk plotësonte disa prej kritereve të kërkuara në dokumentat e tenderit, përfshirë çertifikatat për cilësinë e bojërave që do të përdoren për realizimin e objektit të tenderit, mungesën e raportit të auditimit për bilancet tregtare, si edhe disa elementë të tjerë.

Ujësjellës-Kanalizime Tiranë, pasi mori në shqyrtim ankimin, e refuzoi atë, duke mos konstatuar si të saktë asnjë prej problematikave të ngritura nga operatori i renditur i dyti.

LEXO EDHE  Si të dalloni virozat nga Delta? Ja çfarë thotë Skënder Brataj

“Albdesign PSP” nuk tërhiqet dhe i drejtohet Komisionit të Prokurimit Publik.

Ky i fundit, duke analizuar detajet e ankesës, konstatoi se Ujësjellës-Kanalizime Tiranë ka gabuar në zhvillimin e procedurës.

Në përfundim, KPP ka vendosur të pranojë ankesën e operatorit të renditur i dyti, si edhe vendosi të detyrojë Ujësjellësin për të skualifikuar kompaninë që e kishin renditur të parin.

Fondi “gjigand” për letra adesive
Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik zbuloi edhe një tjetër aspekt, i dyshimtë për abuziv, në tenderin e zhvilluar nga Ujësjellësi i Tiranës. Dhe kjo ka lidhje me fondin 100 milionë lekë të vjetra.

Operatori “Albdesign PSP”, i cili ankimoi vendimin e Ndërmarrjes së Ujësjellësit, konstatoi se oferta e paraqitur nga konkurenti tjetër, “Univers Reklama” ishte anomalisht e ulët, krahasuar me fondit limit të vendosur nga autoriteti kontraktor.

Në rast se procedura do të vijonte sipas vendimeve të Ujësjellësit, tenderi do të fitohej nga “Univers…”, i cili do të realizonte objektin e tenderit me kosto shumë më të ulët se sa ajo që kishte parashikuar ndërmarrja publike.

Këtu është momenti për të ngritur një pikëpyetje të rëndësishme se, për çfarë arsyesh, Ujësjellës-Kanalizime ka parashikuar një fond mbi 100 milionë lekë (të vjetra), kur “brandimi i 6 pikave të UKT” mund të kryhej për një fond shumë herë më të vogël.

Për këtë pikë, Komisioni i Prokurimit Publik nuk ka dhënë qëndrimin e tij, pasi disa argumenta të tjerë kanë mjaftuar për të shfuqizuar vendimin e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe ndryshimin e rezultatit të tenderit.

Megjithatë, pikëpyetja mbi qëllimet e fondit “gjigand” për letra adezive (ngjitëse) mbeten.