OST e Drenovës, tender 6.5. mln euro me “flamur të kuq” për “Shansi Invest”

Nga BoldNews.al

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) ka shpallur fitues bashkimin e operatorëve “Shansi Invest” dhe “La-Or” në tenderin me vlerë rreth 6.5 milionë euro për “Ndërtimin e linjës së re me dy qarqe 110 kv Burrel-Bulqizë…”.

Bazuar në të dhënat e publikuara nga Agjencia e Prokurimit Publik, kompanitë fituese kanë dhënë ofertën 655.700.000 lekë ose 99.8 përqind të fondit limit, të parashikuar në shifrën 656.980.980 lekë.

Në procedurë ka marrë pjesë edhe operatori “Everest”, i cili ka paraqitur ofertën 656.700.980 lekë, ose rreth 99.95 përqind të fondit limit.

Pas hapjes së ofertave, Operatori i Sistemit të Transmetimeve, institucion i drejtuar nga Skerdi Drenova, ka vendosur skualifikimin e “Everest”.

Në dokumentat e konsultuar nga “Boldnews.al”, OST ka konstatuar se “Everest” ka pasur mangësi të theksuara në përmbushjen e një serie të gjatë të kritereve të vendosura nga autoriteti kontraktor.

Po sipas të dhënave zyrtare, rezulton se kompania “Everest” nuk e ka ankimuar vendimin e skualifikimit të marrë nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, duke i pranuar ato të mirëqena.

Dyshimet mbi tenderin

Oferta
Në pamje të parë, procedura tenderuese me vlerë 6.5 milionë euro, duket korrekte – ka pasur garë mes dy konkurentëve dhe ka fituar ai që ka dhënë ofertën më të ulët e që plotësonte kriteret e vendosura nga Operatori i Sistemit të Transmetimit.

Megjithatë, shifrat e paraqitura në këtë tender ngrenë dyshimin e parë.

Fituesi, bashkimi i operatorëve “Shansi Invest” dhe “La-Or” ka ofruar vlerën sa 99.8 përqind e fondit limit.

Po ashtu, edhe konkurenti tjetër, “Everest”, ka paraqitur ofertë sa 99.95 përqind e fondit limit.

LEXO EDHE  'Të deklarojnë pasurinë' - OFL shënjestron 3 të dënuarit për vepra terroriste (EMRAT)

Tenderët që përfundojnë me ofertë fituese fare pranë fondit limit si dhe me oferta shumë pranë ose shumë larg njëra-tjetrës klasifikohen në legjislacionin ndërkombëtar të prokurimeve si të dyshimta.

Për shembull, udhërrëfyesi i Bankës Botërore mbi “flajmujtë e kuq” në fushën e prokurimeve publike, e rendit si tregues të mjaftueshëm për të ngritur dyshime faktin nëse ofertat e hedhura në garë janë në mënyrë të pashpjegueshme tepër pranë njëra tjetrës ose tepër larg, p.sh., më pak se 1% ose më shumë se 10%.

Diferenca mes dy ofertave është vetëm 0.15% dhe thuajse po kaq është diferenca nga fondi limit.

Po kështu edhe udhërrëfyesi i Bashkimit Europian mbi Mashtrimet në Prokurimet Publike rendit afrimësinë e ofertës fituese me fondin limit si një arsye për të ngritur dyshime.

Fituesi
Një prej kompanive pjesëmarrëse në bashkimin e operatorëve fitues, “Shansi Invest” rezulton që ka pasur një seri kontratash me vlerë të lartë për Operatorin e Sistemit të Transmetimit.

Në një raportim të mëhershëm, “Boldnews.al” ka konstatuar se kompania “Shansi Invest” e biznesmenit Shpëtim Cinga ka fituar të paktën 4 nga 5 tenderat me vlerë mbi 1 milionë euro, të zhvilluar nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST), prej Janarit 2019, kohë kur institucioni drejtohet nga Skerdi Drenova.

Po ashtu, kompania “Shansi Invest” dhe “G.A.C” shpk, e drejtuar nga Hajrie Cinga, vajza e biznesmenit Shpëtim Cinga, rezultojnë që kanë fituar në total tendera të zhvilluar nga OST, me fond limit në rreth 20 milionë euro.