Gjyqtarja e Apelit, Flutura Skënderi, drejt shkarkimit. Konflikt interesi dhe mosdeklarim pasurie

Gjyqtarja e Apelit të Tiranës, Flutura Skënderi

Nga BoldNews

Gjyqtarja e Apelit të Tiranës, Flutura Skënderi, me shumë mundësi do të shkarkohet nga detyra, për shkak të konfliktit të hapur të interesave me një kompani ndërtimi, si edhe problematikave me pasurinë, të konstatuara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK).

Në seancën dëgjimore të zhvilluara të martën e kësaj jave, trupa e Vetingut konstatoi se gjyqtarja Skënderi kishte marrë pjesë në procese gjyqësore, në të cilën palë ishte një kompani ndërtimi, me të cilën më parë kishte nënshkruar një kontratë sipërmarrjeje për ndërtimin e një godine.

Trupa gjyqësore konstatoi se një truall 225 metra katrorë, ku ishte bashkëpronare edhe gjyqtarja Skënderi, i ishte dhënë një kompanie ndërtimi në vitin 2008. Në këmbim, gjyqtarja kishte përfituar një apartament me sipërfaqe 72 m2, si edhe kishte porositur një shtesë 50 m2, me vlerë 40 mijë euro.

Sipas të dhënave të siguruara nga KPK, gjyqtarja ka paguar vetëm këstin e parë për shtesën, në shumën 20 mijë euro. Ndërsa pjesën tjetër nuk e ka paguar, pasi gjyqtarja Skënderi kishte kryer vetë disa punime, të cilat kompania e ndërtimit ia ka njohur në vlerën 20 mijë euro.

Disa vite më pas, Komisioni i Vetingut konstatoi se gjyqtarja Flutura Skënderi ka qenë pjesë e trupës gjyqësore në dy çështje që e njëjta kompani ndërtimi kishte në Gjykatën e Apelit të Tiranës.

Për këto gjetje, trupa e KPK-së krijoi dyshime se gjyqtarja Skënderi është në konflikt interesi.

Përballë këtyre fakteve, gjyqtarja deklaroi se nuk kishte shkelur ligjin për konfliktin e interesave, pasi pjesëmarrja e saj në trupa gjyqësore me palë kompaninë e ndërtimit i referohej një kohë më të vonë, kur raportet mes tyre kishin përfunduar.

Gjyqtarja e Apelit të Tiranës, Flutura Skënderi pas seancës dëgjimore në KPK

Gjyqtarja përballë ligjit për konfliktin e interesave

Përballë dy versioneve, situata mund të qartësohet duke parë parashikimet e ligjit “Për konfliktin e interesave”.

Ky ligj, në nenin 5 të tij, jep në mënyrë të detajuar se cilat konsiderohen “interesa private”, për të cilat zyrtarët mund të bien në kushtet e konfliktit të interesave.

LEXO EDHE  ‘Foltorja’/ Nis takimi i Berishës në Berat! LIVE

“1. Interesat privatë të zyrtarit janë ata interesa që përputhen, përmbajnë, bazohen ose burojnë nga:

  1. a) të drejta dhe detyrime pasurore të çdo lloj natyre;
  2. b) çdo marrëdhënie tjetër juridiko-civile;
  3. dh) marrëdhënie:
  4. v) të njohura të miqësisë apo të armiqësisë;
  5. e) angazhime të mëparshme, nga të cilat kanë buruar ose burojnë interesa të përmendur në shkronjat e mësipërme të këtij neni.

Raporti i krijuar ndërmjet gjyqtares Flutura Skënderi dhe kompanisë së ndërtimit duket se përfshihet në të paktën 5 pika të “interesave private të zyrtarit”, të cilat janë premisa për rënien në konflikt interesi.

Gjyqtarja Flutura Skënderi, prej shumë vitesh, duket se ka refuzuar të shmangë konfliktin e interesave me kompaninë private të ndërtimit, ose së paku të kishte tentuar që të sqaronte situatën.

Në seancën dëgjimore para trupës së Vetingut, gjyqtarja Skënderi nuk deklaroi ndonjë kërkesë të mundshme drejtuar kryetarit të Gjykatës për të shqyrtuar nëse rasti ishte apo jo në konflikt interesi.

Gjyqtarja Skënderi, edhe në seancën dëgjimore, u tregua e bindur se nuk kishte shkelur ligjin për konfliktin e interesave.

Por, kuptimi që ajo ka mbi këtë ligj, ndoshta mund të shënojë edhe fundin e karrierës së saj në sistemin e drejtësisë.

Problemet me pasurinë

Krahas situatës së konfliktit të interesave, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstatoi edhe disa problematika me pasurinë e gjyqtares Flutura Skënderi, sidomos në mosdeklarimin e disa transaksioneve financiare.

KPK konkludoi paraprakisht se gjyqtarja Skënderi ka një balancë negative financiare në vlerën 2.8 milion lekë të reja. Subjekti i kundërshtoi gjetjet e trupës së Vetingut, duke deklaruar se ka prova për të kundërshtuar problematikat në pasurinë e saj.