A e meritojmë lirinë?!

Nga Elona Caslli

Janë dhënë shumë përcaktime mbi lirinë dhe kuptimin e saj. Për shekuj mendje të ndryshme, kanë shkruar mbi shenjtërinë e kësaj fjale. Në të vërtetë, unë besoj se përpara se të kërkojmë të jemi të lirë, duhet t’i bëjmë pyetjen vetes: A e meritojmë të jemi të lirë?!

Liria nuk nënkupton veçse të drejtën për të thënë atë që mendon, por edhe përgjegjësinë për atë që mendon. Ke të drejtën për të shprehur mendimin tënd, por kjo e drejtë mbart mbi vete edhe përgjegjësinë e këtij mendimi.

Ke të drejtën për të kryer veprimin tënd, por duhet të mbash edhe përgjegjësi për këtë veprim. Qoftë mendimi dhe qoftë veprimi yt, nuk mund të shkëputen nga përgjegjësia përkatëse.

Pra, unë besoj se liria para se të jetë një e drejtë, është një përgjegjësi.

E ndoshta nuk jemi të lirë sepse nuk duam të jemi të përgjegjshëm.

Dhe kur flitet për përgjegjësi, flitet për të ndërtuar një raport të drejtë me të vërtetën.

Parakushti që duhet plotësuar për të qenë i lirë është të kesh një raport të drejtë me të vërtetën.

LEXO EDHE  Projekti francez: Vendet që miratojnë ligje jo demokratike nuk marrin fonde nga BE

Raporti i zhdrejtë me të vërtetën e vret lirinë.

Thuhet se për të bërë armiq nuk ka nevojë të shpallësh luftë. Mjafton të thuash të vërtetën.

Të gjitha diktaturat e kanë dënuar, e kanë burgosur dhe e kanë pushkatuar të vërtetën.

E vërteta ka qenë gjithnjë si një mysafir i paftuar në një sofër, të cilin e shohin të gjithë hundë e buzë, derisa ai të largohet.

Të pranosh të vërtetën do të thotë të pohosh vlerat e dikujt dhe të dënosh veset e dikujt tjetër.

Të mohosh të vërtetën do të thotë të përjashtosh vlerat e dikujt dhe të heshtësh për veset e dikujt tjetër.

Tragjedia më e madhe në një shoqëri është kur vesi kthehet në virtyt.

Mosdënimi i vesit për një kohë të gjatë e shndërron këtë të fundit në virtyt.

Ndaj në këtë datë domethënëse është mirë që llogarinë t’ia kërkojmë vetes, pasi sikundër thuhet – Liria varet nga fitore të brendshme dhe jo nga fitore të jashtme!

Post Scriptum- Të fitojmë të vërtetën brenda vetes e mandej ta kërkojmë atë jashtë saj.