Hidhet shorti në Kuvend, këta janë 9 anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

TIRANE- Nëntë anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, u përzgjodhën sot përmes një shorti të hedhur në ambientet e kryesisë së Kuvendit. Katër institucionet, respektivisht Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Prokuroria e Përgjithshme kishin dorëzuar 52 propozimet e tyre, mes të cilëve u përzgjodhen 9 anëtarët e Këshillit të cilët do të jenë:

1- Vladimir Kristo nga Gjykata Kushtetuese
2- Besnik Imeraj nga Gjykata Kushtetuese
3- Mirela Fana nga Gjykata e Lartë
4- Rovena Gashi nga Prokuroria e Pergjithshme
5 -Brikena Ukperaj, Lubonja nga Gjykata e Apelit
6- Ervin Metalla nga Gjykata e Apelit
7- Gentian Trenova nga zyrat e prokurorisë pranë Gjyaktave të Apelit
8- Fatjona Mencaj nga zyrat e prokurorisë pranë Gjyaktave të Apelit
9- Kastriot Selita nga Gjykata Administrative.

PROCEDURA E PËRZGJEDHJES
Në ligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” sqarohet mënyra sesi do të zgjidhen kandidatët për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Gjykata Kushtetuese do të përfaqësohet me dy anëtarë, një anëtar do të vijë nga radhët e Gjykatës së Lartë, që njëkohësisht do të ketë dhe detyrën e kryetarit të Këshillit.

Ndërsa pjesa tjetër e trupës do të ketë përbërjen e tre prokurorëve. Një anëtar është prokurori në Prokurorinë e Përgjithshme dhe dy anëtarë nga Prokuroria pranë Zyrave të Gjykatave të Apelit, si dhe një gjyqtar nga Gjykata Administrative. Kryeprokurori Llalla kishte depozituar në Kuvend vetëm tre kandidatë, të cilët në këtë rast ishin praktikisht të zgjedhur.

Rovena Gashi u propozua si kandidate nga Prokuroria e Përgjithshme, ndërsa Gentian Ternova dhe Fatjona Memçaj si kandidatë nga Zyrat e Prokurorisë pranë Gjykatave të Apelit. Në nenin 149 të Kushtetutës thuhet se: “Këshilli i Emërimeve në Drejtësi përbëhet nga 9 anëtarë të përzgjedhur me short, nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndaj të cilëve nuk është dhënë masë disiplinore. Ata ushtrojnë detyrën me mandat njëvjeçar, që fillon në datën 1 janar të çdo viti kalendarik. Presidenti i Republikës përzgjedh me short, midis datave 1 dhe 5 dhjetor të çdo viti kalendarik, dy gjyqtarë nga Gjykata Kushtetuese, një gjyqtar nga Gjykata e Lartë, një prokuror nga Prokuroria e Përgjithshme, dy gjyqtarë dhe dy prokurorë nga Gjykatat e Apelit, si dhe një gjyqtar nga Gjykatat Administrative. Kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi është anëtari i Gjykatës së Lartë”, – thekson Kushtetuta në nenin e ri.

FUNKSIONI I KËSHILLIT
Të 9 anëtarët e zgjedhur të Këshillit për Emërimit në Drejtësi do të ushtrojnë funksionin e tyre pasi t’i nënshtrohen proçesit të vettingut. Referuar Kushtetutës, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi kryen verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerësimin e kritereve profesionale e morale të kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë, si dhe të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do shqyrtojë dhe mandej do rendisë kandidatët sipas meritës profesionale. Renditja e kandidatëve, sipas Kushtetutës nuk është e detyrueshme, me përjashtim të rastit kur nuk arrihet të emërohet kandidati. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, do të verifikojë kandidaturat për Gjykatën Kushtetuese dhe Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Anëtarët e KED, do kenë një mandat një vjeçar, dhe selia e tyre do të jetë në ambientet e Gjykatës së Lartë.

KUSH ISHIN 52 KANDIDATURAT
Gjykata Kushtetuese deklaroi se kriterët për të qënë pjesë e Këshilli të Emërimeve të Drejtësisë i plotësonin të 8 anëtarët e saj:
Bashkim Dedja,
Vladimir Kristo,
Vitore Tusha,
Altina Xhoxhaj,
Fatmir Hoxha,
Gani Dizdari
Fatos Lulo
Besnik Imeraj.

Ndërsa Gjykata e Lartë ka përcjellë listën me 13 emrat e gjyqtarëve
1. Arjana Fullani
2. Andi Çeliku
3. Aleksander Muskaj
4. Guxim Zenelaj
5. Edmond Islamaj
6. Mirela Fana
7. Medi Bici
8. Shkelzen Selimi
9. Artan Zeneli
10. Admir Thanza
11. Tom Ndreca
12. Artan Broci
13. Ardian Dvorani

Prokuroria e Pergjithshme propozoi prokurorët:
Rovena Gashi,
Gentian Trenova
Fatjona Memcaj.

Ndërkaq Këshilli i Lartë i Drejtësisë përcolli 28 emra si kandidatë për KED, duke argumentuar se të gjithë gjyqtarët e gjykatave të Apelit dhe të gjykatës administrative të shkallës së parë i plotësonin kushtet e parashikuara

1. Gjyqtar Andi CIVICI, (Gjykata e Apelit Tirane)
2. Gjyqtar Artur KALAJA (Gjykata e Apelit Tirane)
3. Gjyqtare Elbana LLURI (Gjykata e Apelit Tirane)
4. Gjyqtar Ervin METALLA (Gjykata e Apelit Tirane)
5. Gjyqtar Fatri ISLAMAJ (Gjykata e Apelit Tirane)
6. Gjyqtar Desart AVDULAJ (Gjykata e Apelit Durres)
7. Gjyqtar Enton DHIMITRI (Gjykata e Apelit Gjirokaster)
8. Gjyqtar Olsi XHAVELLA (Gjykata e Apelit Korce)
9. Gjyqtar Aleks NIKOLLI (Gjykata e Apelit Shkoder)
10.Gjyqtare Alma LICAJ (Gjykata e Apelit Vlore)
11.Gjyqtare Brikena UKPERAJ LUBONJA (Gjykata e Apelit Vlore)
12.Gjyqtare Klodiana GJYZARI (Gjykata e Apelit Vlore)
13.Gjyqtare Margarita BUHALI (Gjykata e Apelit Vlore)
14.Gjyqtare Albana BOKSI (Gjykata e Apelit per Krime te Renda)
15.Gjyqtar Gurali BRAHIMLLARI (Gjykata e Apelit per Krime te Renda)
16.Gjyqtare Altina NASUFI (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
17.Gjyqtar Amarildo LACI (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
18.Gjyqtare Rilinda SELIMI (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
19.Gjyqtare Bernina KONDI (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
20. Gjyqtare Blerona HASA (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
21. Gjyqtare Fjoralba PRIFTI (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
22. Gjyqtar Kastriot SELITA (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
23. Gjyqtar Artur MALAJ (Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
24. Gjyqtare Elda VRIONI (Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane)
25. Gjyqtar Gentian MEDJA (Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane)
26. Gjyqtare Gentiana Mekaj (Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane)
27. Gjyqtare Nafije CURRI HASKO (Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane)
28. Gjyqtare Klodiana VEIZI MEMA (Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres)

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here