KLD propozon 4 gjyqtarë në Shkodër e Durrës, inspektim në Gjykatën e Vlorës

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka propozuar sot emërimin e 4 gjyqtarëve për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën e Shkodrës dhe Durrësit. Po kështu në mbledhjen e sotme, KLD vendosi për inspektim në gjykatën e Vlorës pas kërkesës së Ministrit të Drejtësisë, Ylli Manjani i nisur nga deklaratat e ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Mbledhja nisi me shqyrtimin dhe miratimin e strukturës së posaçme për regjistrimin, administrimin dhe përpunimin e formularit, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” dhe të Vendimit nr. 17/2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të Kuvendit të Shqipërisë.

Bazuar në përcaktimet e rendit të ditës, Këshilli miratoi kërkesën për autorizimin për mësimdhënie, për gjyqtarin, z. Florjan Kalaja, si dhe shpalli një vend vakant për inspektor pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pas emërimit në Gjykatën Administrative të Apelit, të një inspektori.

Më tej mbledhja vijoi me shqyrtimin dhe votimin e kandidaturave për gjyqtarë, për plotësimin e 2 (dy) vendeve vakant, në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe 2 (dy) vendeve vakant, në Gjykatën e Apelit Durrës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë me shumicë votash, vendosi t’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin e gjyqtarëve znj. Hajrie Muçmata dhe z. Aleks Nikolli në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe të gjyqtarëve znj. Anita Mici dhe z. Arben Vrioni në Gjykatën e Apelit Durrës.

LEXO EDHE  Sherr me policët, 3 të arrestuar në Durrës

Bazuar në përcaktimet e rendit të ditës, Këshilli diskutoi mbi informacionin në lidhje me shqyrtimin gjyqësor për konstatimin e humbjes së efekteve të masës së sigurimit për shtetasin D.K.” të Prokurorit të Përgjithshëm, ku në përfundim të këtij diskutimi, me dakortësi edhe të ministrit të Drejtësisë, vendosi që të priten rezultatet e inspektimit të ndërmarrë për këtë çështje nga ministria e Drejtësisë.

Më tej anëtarët shqyrtuan kërkesën e ministrit të Drejtësisë për përfshirje në rendin e ditës në mbledhjen më të afërt të Këshillit të Lartë të Drejtësisë të një inspektimi tematik në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, duke marrë shkas nga shqetësimi i bërë publik nga ministri i Punëve të Brendshme për vendimin e një gjyqtari pranë kësaj gjykate. Pas diskutimeve u ra dakord kryerja e inspektimit tematik të përbashkët midis Inspektoratit të KLD-së dhe të Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me, respektimin e afateve të gjykimit, për dy vitet e fundit, të çështjeve gjyqësore që kanë të bëjnë me pronat, ashtu si dhe lidhur me masat e sigurimit personal.

Gjithashtu, në përputhje me rendin e ditës, Këshilli vendosi realizimin e një inspektimi tematik në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës në lidhje me shpejtësinë në gjykimin e çështjeve.
Si pikë të fundit të rendit të ditës, Këshilli vendosi delegimin e disa gjyqtarëve në shqyrtimin e çështjeve të caktuara gjyqësore, në gjykata të tjera nga ku ata janë emëruar për të ushtruar funksionin e gjyqtarit.

(Boldnews)PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here