Ndryshime në Autoritetin e Aviacionit Civil, emërohet drejtuesi i ri

Maksim Et’hemaj do të jetë drejtori i ri Ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil, duke zëvendësuar Edlira Krajën.

Emërimi i tij u bë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave.

Vendimi i Këshillit të Ministrave: 
EMËRIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 12, të ligjit nr.10233, datë 11.2.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave