Komandimi dhe emërimi i paligjshëm në Inspektoratin e Punës, Ardit Kaja komandon dhe emëron zëvendësen, DAP noterizon shkeljen

Ndërkohë që Ministrja e re e Financave ka marrë detyrën dhe po studion sektorët në varësi, Ardit Kaja në Inspektoratin e Punës, ka shpallur sovranitetin nga Ministria dhe nga Ligji. Drejtuesit i institucionit që duhet të kontrollojë si e zbatojnë të tjerët Kodin e Punës, është i pari që e shkel, ndoshta se nuk ka kush ta kontrollojë.

Historia fillon në Mars të këtij viti, kur Zv/Kryeinspektori dhe njëkohësisht Drejtori i Drejtorisë së Inspektimit pranë Inspektoratit të Punës u pezullua për shkak të aktivizimit në një parti opozitare. Në kundërshtim flagrant me ligjin për shërbimin civil Nr 152/2013  “Për nëpunësin civil” dhe VKM Nr 242 date 18.03.2015 për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, Ardit Kaja ka komanduar me të gjitha kompetencat një shefe sektori, që rezulton të jetë njohja e tij e vjetër dhe patriotja e tij.

Ligji Nëpunësit Civil dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave e përcaktojnë qartë detyrimin që nuk mund të ketë komandim, por rekrutim me një proces normal, të parashikuar në Ligjin për Nëpunësin Civil, por Kaja, që rrallë qëllon të jetë i vetëdijshëm, e kapërceu ligjin.

Kjo shkelje nuk është e vetmja. Vendi i zëvendëskryeinspektorit u shpall vakant, megjithëse Drejtori i Drejtorisë ishte i pezulluar me kërkesë të nëpunësit gjatë muajit korrik, jo i shkarkuar.

Ligji i Nëpunësit civil e përcakton qartë që shpallja e vendit vakant nuk plotësohet për një periudhe prej 3 muajsh nga pezullimi.

Nuk mbaron këtu. Nga verifikimi në faqen zyrtare të DAP, rezulton që është bërë procedura e lëvizjes paralele pa fitues, në datë 6 Shtator dhe ka vazhduar me kandidatët për procedurën “Ngritje në detyre”, ku është përzgjedhur vetëm  Znj. Irida Qosja, e cila gëzon statusin e nëpunësit civil me detyrë Përgjegjëse Sektori.

LEXO EDHE  VIDEO/ "Rama ik", "Basha ik", ja si nisi foltorja e Kavajës. Berisha: Dritë shprese për shqiptarët

Një procedurë me porosi, që nuk ka asnjë lidhje me përzgjedhjen, konkurimin dhe garën që Ligji i Nëpunësit civil parashikon dhe kërkon. Mund të kishte lëvizje paralele, nga një nëpunës civil që e ka statusin e kërkuar, mund të konkurohej nga të tjerë për ngritje në detyrë, por jo. Procedura e paracaktuar nga Kryeinspektori për të emëruar për shkak të njohjes personale, zëvendësin, ishte pranuar edhe nga DAP.

Tani Kaja dhe Qosja thjesht numërojnë ditët deri në afatet e procedurës, pasi emërimi është bërë, “konkurentja” po e ushtron detyrën me kompetenca të plota. Pavarësisht se Qosja është audituar për punën e saj nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në 2013 dhe është rekomanduar masa “vërejtje” për moszbatim të detyrave, pavarësisht se në vitin 2018 raporti antikorrupsion ka dalë me konkluzionin për largim nga puna të Irida Qoses për moszbatim të detyrave funksionale.

Pas këtyre kërkesave nga KLSH dhe Task Forca Antikorrupsion, nëpunësja, jo vetëm nuk është larguar, por sapo ka marrë një ngritje në detyrë, për më tepër të paligjshme dhe nepotike. Ky është shembulli tipik i emërimeve në administratë.

/BN/