Akuzohet për falsifikim dokumentesh, Apeli i GJKKO lë në fuqi vendimin për hetimin nga SPAK të anëtarit të KLGJ

Gjykata e Posaçme e Apelit ka marrë vendimin për të lënë në fuqi hetimin e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Alban Toro, nga ana e SPAK.

Menjëherë pas marrjes së këtij vendimi, pala paditëse ka kërkuar që Toro të pezullohet si anëtar i KLGJ-së deri në fund të hetimeve për të.

Toro, sipas avokatëve Anti-Korrupsion, akuzohet për ‘falsifikim dokumentesh’ dhe ‘deklarim të pavërtetë’.

Pak kohë më parë, Gjykata e Posacme urdhëroi SPAK të regjistrojë procedim penal për anëtarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Alban Toro.

Vendimi u mor nga gjyqtarja Ilirjana Olldashi, pas shqyrtimit të ankimit të bërë nga shoqata e avokatëve Antikorrupsion.

Sipas shoqatës që bëri kallëzimin, Toro ka gënjyer Kuvendin për punën e tij si avokat dhe u zgjodh në KLGJ në kundërshtim me ligjin.

Sipas ligjit, anëtari i KLGJ duhet të ketë 10 vite pune avokat pa ndërprerje. Duke iu referuar të dhënave të qendrës kombëtare të biznesit rezulton se Alban Toro nga data 02 Mars 2010 deri në datën 20 shtator 2011 e ka pezulluar ushtrimin e aktivitetit si avokat për afro 1 vit e gjysmë, por kjo nuk është pasqyruar në dokumente.

Kërkesa e plotë:

Kërkuesi: “Shoqata e Avokatëve Antikorrupsion Shqiptare” me Kryetar Av.Ndue Pjetra, me seli në Tiranë, regjistruar me vendimin nr.3635 datë 30.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,me adresë komunikimi Rr.Ibrahim Rugova,Kompleksi “Green Park, Kulla 2,ap 13 Tiranë.

Objekti: Kërkohet marrja e masave deri në pezullimin si anëtar të “Këshillit të Lartë Gjyqësore” të Z..Alban Toro deri në përfundim të hetimeve nga ana e SPAK., I akuzuar për “Falsifikim dhe Deklarim të Pavërtetë”.

Drejtuar: “Këshilli i Lartë Gjyqësorë” “Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë”

Baza Ligjore: Vendimi Nr.3635, dt.30.07.2013 i Gjykatës së Tiranës, Ligji Nr.55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërise” Ligji Nr 119/2014 Për të Drejtën e Informimit”.

Z.Znj. Drejtues,

Misioni i Shoqatës së Avokatëve Antikorrupsion është ndihmë, mbështetje dhe mbrojtje për shtetasit në luftën kundër veprimeve korruptive dhe shkeljeve të të drejtave e lirive të njeriut nga punonjësit e organeve të administratës publike dhe të organeve të tjera publike e jo publike, që cënojnë kërkesat e Kushtetutës dhe akteve ligjore e nënligjore në zbatim saj, si dhe akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga vendi ynë.

LEXO EDHE  Shpërthen bombola, plagosen tre persona në Xhafzotaj

Për realizimin e këtij misioni Shoqata ka legjitimimin që të shqyrtojë ankesat e kërkesat e qytetarëve për zgjidhjen e tyre, nëpërmjet bashkëpunimit, mbështetjes dhe vënies në dispozicion të dokumenteve dhe akteve te mbajtura prej këtyre organeve, për çdo rast konkret. Avokatet Antikorrupsion kanë filluar hulumtimet lidhur me emërimin në detyrë të shtetasit Alban Toro, i biri i Irfanit dhe i Makbules, lindur me 09.03.1971, banues në Tirane si antare i Këshillit të Lartë Gjyqësorë zgjedhur nga rradhët e avokatisë, në bazë të nenit 19 të Ligjit Nr 115/2016.

Për zgjedhjen e tij si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësore, kanë arritur ankime të shumta, që kanë krijuar bindjen se zgjedhja e tij lë vend për dyshime, ku është shkelur rëndë proçedura e zgjedhjes së tij.

Sqarojmë

Pas kallëzimit penal që avokatet Antikorrupsion i kanë bërë SPAK për shtetasin Alban Toro, SPAK ka vendosur në Dt.02.02.2021 “Mosfillimin e Çështjes” Ky vendim është ankimuar pranë Gjykatës Shkallës Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar,vendimi me Nr.88 Dt 26.05.2021 i cili ka vendosur pranimin e Ankimit të “SHAASH” ndaj vendimit të mosfillimit të datës 02.02.2021 ku ka urdhëruar Prokurorinë Posaçme Kunder Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të regjistrojë procedimin penal për veprën penale të referuar në Kallëzimin Penal nr.11/2021 ndaj këtij vendimi SPAK ka ushtruar ankim pranë Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku kjo e fundit me vendimin Nr 172 Dt 13.07.2021 e cila ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë në kushtet kur nga Gjykata është urdhëruar regjistrimi i procedimit penal sipas kallëzimit e shikojmë të arsyeshme pezullimin nga detyra të shtetasit Alban Toro deri në përfundim të hetimeve pasi vendimet që do merren prej tij në kuadër të ushtrimit të detyrës mund të cënojnë interesat e gjyqtarëve në vendimarrje sipas ligjit të Këshillit të Lartë Gjyqësore.

Për sa më sipër kërkojmë:

Kërkohet marrja e masave deri në pezullimin si anëtar i KLGJ Z.Alban Toro deri në përfundim të hetimeve nga ana e SPAK, i cili është i akuzuar për “Falsifikim dhe Deklarim të pavërtetë”.