Vendimi/ Qeveria do të financojë Bashkitë e Qarkut Durrës për trajtimin e mbetjeve

Qeveria do të financojë Bashkitë e Qarkut Durrës për trajtimin e mbetjeve, që janë kthyer në një çështje problematike prej kohësh në qytetin bregdetar.

Në mbledhjen e fundit, Këshilli i Ministrave vendosi që Bashkitë e Qarkut të Durrësit të marrin masa të menjëhershme për gjetjen e zgjidhjeve për menaxhimin/trajtimin e mbjetjeve urbane në këtë qark, duke mbajtur në konsideratë legjislacionin në fuqi në fushën e mbetjeve.

Sipas VKM-së, pas studimit të tregut dhe gjetjes së zgjidhjeve më të mira financiare për trajtimin e mbetjeve urbane, në përputhje me standardet e menaxhimit të integruar të mbetjeve, nëse efektet financiare të zgjidhjes janë të pamjaftueshme për t’u përballuar nga buxheti i bashkisë përkatëse të Qarkut të Durrësit, bashkia i drejtohet ministrisë përgjegjëse për financat, me qëllim mbulimin e diferencës së efekteve financiare të kërkuara.

LEXO EDHE  Autoriteti i Konkurrencës mbyll pa ndëshkime hetimin e thelluar në tregun e materialeve mjekësore

Pas dërgimit të kërkesës financiare, ministritë propozuese të këtij akti i propozojnë Këshillit të Ministrave miratimin e mbështetjes financiare për bashkitë e përfshira në Qarkun e Durrësit, në përputhje me instrumentet e parashikuara në legjislacionin në fuqi, thuhet më tej në vendim, që hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Partia Demokratike ka denoncuar më herët se moszgjidhja e situatës për 4 vite rresht është “një plan i mirëfilltë mafioz”. Sipas PD, qeveria dhe Bashkia Durrës kanë shkaktuar qëllimisht emergjencën mjedisore me mbetjet në qytet, për të justifikuar dërgimin e tyre në landfillin e Sharrës, me çmim 40 euro për ton, 3 herë më shumë se sa planifikimi në startegjinë e qeverisë.