Pse Garda e Republikës urdhërohet të marrë në mbrojtje Luigi Sorecan?

Luigi Soreca, kreu i Delegacionit të BE në Tiranë, do të ruhet nga Garda e Republikës. Vendimi i Qeverisë është miratuar me propozimin e ministrit të Brendshëm.

Nuk dihen arsyet që kanë shtyrë Qeverinë të miratojë këtë vendim, ku përcaktohet se Garda e Republikës do të marrë në mbrojtje ambasadorin e Bashkimit Europian në Tiranë, Luigi Soreca.

Në vendimin e publikuar theksohet që Garda do të ruajë ambasadorin dhe objektet ku do të akomodohet apo ushtrojë veprimtarinë.

Soreca bëhet ambasadori i parë i BE në Shqipëri që merret në mbrojtje nga Garda e Republikës, e cila do të ruajë edhe rezidencën e tij, ndërkohë që nuk ka pasur raportime, të paktën publikisht që ndaj diplomatit të ketë pasur kërcënime.

Në kushte të tilla duket pak i habitshëm vendimi i Qeverisë për të angazhuar efektivë të Gardës për mbrojtjen e tij dhe rezidencës ku banon.

LEXO EDHE  Rritja e të infektuarve me koronavirus, Von der Leyen: Mbi 70% e personave mbi 18 vjeç në shtetet e BE-së janë vaksinuar

VENDIMI I PLOTE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12, pikat 1, shkronja “d”, e 2, shkronja “d”, të ligjit nr.33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave VENDOSI:

1.Garda e Republikës ruan dhe mbron këto personalitete:

a) Ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri.

2.Garda e Republikës ruan dhe mbron këto objekte:

a) Objektet ku akomodohet dhe ushtron veprimtarinë personaliteti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 1, të këtij vendimi.

3.Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Garda e Republikës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.