“Ndiq paranë”, e korrupsionit dhe krimit, DPPPP: Të hetohet investimi fillestar…

Lufta kundër parave të pista duhet të shtrihet te origjina fillestare e fondeve mbi të cilat janë krijuar pasuritë, te persona të tretë, familjarë, persona që kanë lidhje të ngushta shoqërore apo profesionale me të dyshuarit. Televizioni Scan ka zbardhur rekomandimet që ka bërë Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave për luftën kundër korrupsionit e kriminalitetit për vitin 2021, ku merr parasysh veçanërisht orientimet e ardhura nga organizmat ndërkombëtare.

Drejtoria thekson në document se vendit tonë i nevojitet një rritje në tërësi e numrit të rasteve të dërguara në gjykatë për veprën penale të parashikuar nga neni 287, “Pastrimi i produkteve të veprës penale dhe veprimtarisë kriminale”, të Kodit Penal, duke përdorur në mënyrë sistematike edhe provat rrethanore, me fokus të veçantë në rastet kur pasuria që i nënshtrohet pastrimit apo tentohet t’i nënshtrohet, të ketë prejardhje nga pasuri kriminale të krijuar jashtë vendit apo nga raste korrupsioni brenda vendit;

ii. nevojitet rritje në tërësi e numrit të rasteve të dërguara në gjykatë për të cilat kërkohet konfiskimi i pasurisë kriminale (për çdo vepër të aplikueshme), përfshirë pasurinë indirekte dhe atë të prejardhur nga pasuria fillestare kriminale;

LEXO EDHE  Aksidenti tragjik në Kroaci/ Lot para morgut, të afërmit identifikojnë viktimat

iii. vëmendje e veçantë duhet për rastet e hetuara dhe gjykuara sipas nenit 287 të Kodit Penal në të cilat kjo vepër penale kryhet nga persona të tretë, familjarë, lidhje të ngushta shoqërore apo profesionist, duke synuar dënimin e tyre dhe konfiskimin e pasurisë;

iv. Po ashtu, rekomandon Drejtoria e Pastrimit të Parave, nevojitet qartësim dhe unifikim i qëndrimit të prokurorive të rretheve gjyqësore për autonominë e veprës penale të parashikuar nga neni 287 të Kodit Penal, pasi edhe pse dispozita ligjore është shumë e qartë, herë pas here ndeshen vendimmarrje jo në përputhje me parashikimin ligjor; “të shihet mundësia e miratimit të procedurave të unifikuara standarde hetimore për veprat penale të parashikuara nga nenet 287, 287/b, 179/a, 230/a të Kodit Penal”, thekson në document Drejtoria lidhur me kete group nenesh që kanë të bëjnë me pastrimin e parave. /Scan tv/