Blihet një tjetër sasi vaksinash Pfizer, por Rama mban sekret sasinë dhe çmimin

Shqipëria ka blerë një tjetër sasi vaksinash Pfizer, në kuadër të fushatës së vaksinimit kundër COVID. Vendimi për miratimin e tekstit të marrëveshjes me kompaninë “Overseas LLC” është marrë në mbledhjen e sotme të qeverisë, ndërsa theksohet se për shkak të sekretit tregtar detajet e marrëveshjes nuk do të bëhen publike.

E ndërsa muaj më parë kur vërtet flitej për një “luftë” mes vendesh për të siguruar dozat e vaksinave, mund të argumentohej deri diku ruajtja e sekretit, në kushtet e sotme, kur shpeshherë raportohen rastet e dhurimit të sasive të vaksinave nga BE, apo vende të veçanta të saj, duket e pakuptimtë që Qeveria Rama konsideron si sekret shumë të madh, ruajtjen e të dhënave mbi sasinë e vaksinave apo fondin që përdoret për blerjen e tyre.

VENDIMI

Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe të ministrit të Shtetit për Rindërtimin, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Neni 1

Miratimi i tekstit të marrëveshjes

Miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij akti normativ.

LEXO EDHE  "Foltorja", Berisha: Mbështetje masive nga të rinjtë, kërkojnë një PD më të bashkuar

Marrëveshja për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, për shkak të sekretit tregtar dhe kërkesës së shprehur në marrëveshje nga Pfizer Overseas LLC, nuk do të publikohet në asnjë ëebsite të institucioneve apo në “Fletoren zyrtare”.

Të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e mendimit, të miratimit apo që janë pjesë e procesit kanë detyrimin të mos bëjnë publike marrëveshjen bashkëlidhur këtij akti normativ apo pjesë të saj.

4. Detyrimet e organeve shtetërore dhe përjashtimet nga detyrimet për furnizimin e vaksinës anticovid, të përcaktuara në aktin normativ nr.1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, janë të njëjta edhe për këtë marrëveshje, sipas kushteve të tekstit të saj, bashkëlidhur këtij akti normativ.

Neni 2

Efektet financiare

Efektet financiare, që rrjedhin nga marrëveshja bashkëlidhur këtij akti normativ, përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2021.

Neni 3

Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.