Gjykata e Lartë rihap aplikimin për plotësimin e 3 vakancave në Kushtetuese

Gjykata e Lartë ka rihapur aplikimin për plotësimin e tre vendeve vakante në Gjykatën Kushtetuese pas tre thirrjeve të dështuara për shkak të numrit të pamjaftueshëm të  kandidaturave.

Këto vende plotësohen nga Gjykata e Lartë dhe afati i pranimit të kërkesave të kandidatëve është 30 ditë nga sot.

Anëtarët e rij të Kushtetueses do të plotësojnë vakancat e mbetura nga Vitore Tusha, Fatmir Hoxha dhe Gani Dizdari.

Në dokumentin e firmosur (shiko fotot më poshtë) nga nënkryetari i Gjykatës së Lartë, përcaktohen dhe kriteret për aplikantët.